Степінь

Математика – Алгебра

Подільність натуральних чисел

Степінь

Добуток n однакових множників, кожний із яких дорівнює а, називається n-м Степенем числа А і записується Степінь:
Степінь,
де n – натуральне число.
Вираз Степінь називається степенем, число a – основою степеня, число n – показником сте­пеня.
Приклади
Степінь;
Степінь.


Степінь - Довідник з математики