Стиль бароко в українському мистецтві козацько-гетьманської доби

Розділ II ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVII-XVIII СТ.

ТЕМА 1. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Художня культура України за часів козацько-гетьманської доби відіграла важливу роль у становленні українського мистецтва. Саме в той час національна ідея набула особливої актуальності і знайшла відображення в різних видах мистецтва – архітектурі, живописі, скульптурі.

Цей період позначений бурхливим розвитком містобудування, відродженням Києва як духовного і культурного центру українських земель, посиленням ролі козацтва в суспільному й культурному

житті українського народу та яскравим виявленням національних рис у мистецтві.

§8. Стиль бароко в українському мистецтві козацько-гетьманської доби

Українське бароко – не просто відлуння європейського мистецтва, запозичення та пристосування його художніх принципів до культури нашого народу. Це – створення унікального за своєю виразністю та національним колоритом художнього стилю, який затвердив самобутність української культури і визначив її подальший розвиток. Особливістю барокового мистецтва в Україні є поєднання європейського стилю з народними мистецькими традиціями.

Цікаво, що бароко

в мистецтві західних та східних українських земель проявилося по-різному. Західні центри української культури (Галичина, Волинь, Поділля) розвивалися за зразком західноєвропейського мистецтва, яке було нерозривно пов’язане з католицькою релігією та світським життям польської шляхти. В архітектурі, мистецтві скульптури помітні ознаки пізнього європейського бароко у поєднанні з ренесансними традиціями.

Стиль бароко в українському мистецтві козацько гетьманської доби

Г. Левицький. Гравюра до книги “Тези Заборовського”

Стиль бароко в українському мистецтві козацько гетьманської доби

Іллінська церква. Суботів. Черкаська обл.

Стиль бароко в українському мистецтві козацько гетьманської доби

Брама Заборовського. Києво-Печерська лавра. Київ

У центральній частині та на сході України після тривалого занепаду розпочалося відродження давніх міст, культурних осередків часів Київської Русі (Києва, Чернігова, Переяслава), та розбудова нових (Харків, Суми). У цих регіонах визначну роль відігравали православне духовенство та козацька старшина. Відомо чимало творів архітектури й живопису, створених або оновлених на замовлення й кошти гетьманів та заможного козацтва. Окрім того, творчість козацьких митців (малярів, будівельників, різьбярів тощо) становила вагому частину духовного життя українського народу. Самобутність художньої культури України епохи бароко найяскравіше відобразилася в архітектурі, скульптурі, живописі та декоративно-ужитковому мистецтві. Запозичивши естетичні принципи європейського стилю (виразність, динамічність форми, ошатність та багатство декорування), українські митці надали їм яскравого національного колориту.

Українське козацьке бароко є важливою ланкою в розвитку загальноєвропейської культури, становлячи одну з найвидатніших національних шкіл цього великого художнього стилю.

Стиль бароко в українському мистецтві козацько гетьманської доби

І. Руткович. Спас нерукотворний

Стиль бароко в українському мистецтві козацько гетьманської доби

Іконостас “Гріхопадіння”. Церква Вознесіння, с. Березне

Стиль бароко в українському мистецтві козацько гетьманської доби

Одним із найвидатніших діячів культури в Україні XVII ст. був Київський митрополит Петро Могила. Із його ім’ям пов’язують розквіт української барокової архітектури. За сприяння митрополита було відновлено чимало старовинних монастирів і храмів України, серед яких Видубицький монастир, собор Софії Київської. Церковне книгодрукування при Києво-Печерській лаврі, яким також опікувався Петро Могила, сприяло розвитку українського графічного мистецтва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Стиль бароко в українському мистецтві козацько-гетьманської доби - Мистецтво