Стилістичні можливості загальновживаної лексики

Стилістика української мови

Стилістичні можливості загальновживаної лексики

В усіх стилях і жанрах мови соціально й комунікативно найважливішою є загальновживана лексика.

Загальновживана лексика – слова й лексичні сполучення слів, якими користується кожен, хто володіє певною мовою.

Вони пов’язані з повсякденним життям усіх громадян, позначають такі реалії, в яких кожен мовець щодня має потребу, і тому вони всім зрозумілі. До загальновживаної лексики належать:

– назви осіб за родинною ознакою: мати, батько, син,

дочка, родич та ін.;

– назви осіб за найпоширенішою професією: учитель, лікар, студент, директор і т. ін.;

– назви осіб за типовими рисами характеру, іншими прикметами і якостями: трудівник, працелюб, ледар, боягуз, сміливий, ледачий та ін.;

– назви частин тіла людини і тварин: голова, ноги, руки, роги, хвіст і т. ін.;

– назви сфер людської діяльності, галузей знань: філософія, математика, біологія, медицина і под.;

– назви найуживаніших знарядь праці: ніж, лопата, молоток, відро, ножиці т. ін.;

– назви найвідоміших абстрактних понять: боротьба, життя, смерть, любов, земля, небо тощо;

– назви

типових явищ суспільного життя, природи: вода, сніг, дощ, тварина, говорити, їсти, спати, сьогодні, ніколи, один, десять і под.;

– назви предметів домашнього вжитку: хата, стіл, вікно, гривня та ін.;

– назви народів, культур, мов: українці, французи, греки, римська культура, французька і т. ін.;

– найуживаніші прийменники, сполучники, частки, вигуки: з, від, до, між, і, а, або, чи, о, ох та ін.

Загальновживана лексика здебільшого використовується як стилістично й емоційно нейтральна чи майже нейтральна, бо загальновживані слова зазвичай не містять оцінки, відображають не чуттєве, а логічне сприймання їх мовцями. Водночас і на загальновживані слова з усталеним лексичним значенням і граматичними ознаками може нашаровуватись значення виразно стилістичне, передусім емоційне. Слова йти, дощ емоційно нейтральні, але речення Пішов дощ можна вимовити не тільки з нейтральною розповідною інтонацією, а й з більшою чи меншою почуттєвістю (радістю чи смутком: Пішов дощ!), відповідно речення сприйметься не нейтрально, а емоційно. Отже, виокремлення в лексиці мови емоційно нейтральних загальновживаних слів (і наукових термінів) переважно умовне. Загальновживані слова окремо і особливо в реченні (Книга!, Сонце!) можуть набувати найрізноманітнішої емоційності.

Активний розвиток у XX ст. науки, техніки і культури спричинився до розвитку загальновживаної лексики, до ширшого, ніж раніше, використання її не тільки в нейтральному, а й у певному стилістично забарвленому, емоційному значенні. Слова, які спершу належали тільки до професійної лексики (радіо, трамвай, лекція, конференція, ракета, атомна енергія, телебачення та ін.), стали загальновживаними.

Загальновживана лексика властива всім стилям літературної мови в їх писемній і усній формах, тому її називають міжстильовою. На фоні цієї лексики розпізнають шари не загальновживаної лексики.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Стилістичні можливості загальновживаної лексики - Довідник з української мови