Стимулятивна функція податків

Стимулятивна функція податків – здатність податкової системи і податкової політики держави позитивно впливати на економічне зростання, розвиток науки, підприємницьку діяльність тощо. Реалізація С. ф. п. передбачає використання прямих і непрямих податків, надання податкових пільг суб’єктам підприємницької діяльності, встановлення оптимальних верхніх і нижніх меж при використанні різних видів податків тощо. Так, у більшості розвинених країн світу переважають прямі податки, які справедливіші щодо бідних верств населення, а отже, не

зменшують або несуттєво зменшують їх платоспроможний попит. В Україні переважають непрямі податки, а відсутність диференційованих ставок ПДВ (встановлення менших ставок цього податку на предмети широкого вжитку) істотно знижує купівельну спроможність переважної більшості населення. В Україні, на відміну від розвинених країн світу, відсутня диференціація прямих податків, зокрема податку на прибуток підприємств, що також не сприяє реалізації С. ф. п. Таку ж деструктивну роль відіграє подохідний податок на громадян, оскільки в Україні цим податком оподатковується навіть мінімальна заробітна плата, з одного боку, а
з іншого – верхня ставка цього податку є однаковою і відносно невисокою, що дає змогу кланово-номенклатурній еліті значною мірою зберігати розкрадену ними державну власність. Дестимулятивну функцію виконує в Україні надмірний податковий прес з урахуванням всіх видів податків на доходи суб’єктів підприємницької діяльності, оскільки з них вилучається понад 80% доходів. Водночас це спричиняє зростання тіньової економіки, внаслідок чого державний бюджет недоотримує значні суми. Не сприяє зміцненню економічної самостійності регіонів механізм вилучення окремих видів податків, які повністю акумулюються в центральному бюджеті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Стимулятивна функція податків - Економічний словник