Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки

ІІ семестр

Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)

УРОК 26

Тема уроку. Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні.

Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки

Цілі уроку: дати учням уявлення про історію розвитку та значення чорної металургії в Україні; формувати вміння й навички розв’язання задач за рівняннями хімічних реакцій, у яких реагенти містять домішки.

Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна робота, групова робота.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менделєєва, ряд активності металів, картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

1. Повідомлення учнів про історію розвитку чорної металургії в Україні

2. Фронтальна бесіда

– Назвіть метали, що трапляються в природі в самородному стані.

– Чи можна назвати їх чистими речовинами?

– Назвіть способи відновлення металів.

– Назвіть відомі вам природні сполуки Феруму.

– Назвіть найвідоміші природні родовища заліза в Україні, покажіть їх на карті.

– Чому руди деяких родовищ потребують додаткового збагачення?

III. Вивчення нового матеріалу

Розв’язання здач за рівняннями хімічних реакцій, у яких реагенти містять певну частку домішок

1. Обчисліть масу заліза, яку можна одержати з 1 т магнітного залізняку, що містить 15 % домішок.

Руда – це природна суміш, що містить основну речовину, заради якої цю руду переробляють, та інші речовини, які в цьому випадку для виробництва не є цінними. Такі речовини називаються домішками.

Масова частка домішок:

Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розвязання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки

У руді?(домішок) = 15 %, отже

?(Fe203) = 100 – 15 = 85 (%).

Тоді m(Fe2O3) = 1000 – 0,85 = 850 (кг).

Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розвязання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки

Отже, з 1 т руди можна одержати 615,5 кг заліза.

2. Обчисліть масу мангану, яку можна одержати в результаті відновлення 200 г манган(IV) оксиду, що містить 7 % домішок, алюмінотермічним способом.

Складемо алгоритм розв’язання цієї задачі.

1) Обчислюємо масову частку чистої речовини:

?(MnO2) = 100 – 7 = 93 (%).

2) Обчислюємо масу речовини в руді:

M(MnJ2) = 200 – 0,93 = 186 (г).

3) Обчислюємо кількість речовини:

Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розвязання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки

4) Складаємо рівняння реакції:

Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розвязання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки

5) Складаємо пропорцію:

V(MnO2) = v(Mn) = 2,14 моль

6) Обчислюємо масу мангану:

M(Mn) = 2,14 – 55 = 117,6 (г).

Відповідь: маса мангану становить 117,6 г.

Задачі для самоконтролю

3. Цинкова обманка (ZnS) містить 20 % домішок. Обчисліть масу цинку, яку можна одержати з 280 кг цієї руди. (150 кг)

4. Обчисліть масу хрому, одержаного силікатотермічним способом з 800 г хром(ІІІ) оксиду з масовою часткою домішок 0,22 %. (427 г)

5. Обчисліть масу заліза, яку можна відновити з 1 кг гематиту карбон(ІІ) оксидом, якщо масова частка ферум(ІІІ) оксиду в гематиті становить 80 %. (560 г)

6. Обчисліть масу міді, яку можна одержати в результаті відновлення вугіллям 177,8 г купрум(II) оксиду, що містить 10 % домішок, якщо масова частка виходу становить 85 %. (108,8 г)

7. Галеніт (PbS) масою 26,56 кг з масовою часткою домішок 0,1 % обпалили. Одержаний оксид відновили коксом. Обчисліть масу одержаного свинцю. (22,98 г)

IV. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів на уроці

V. Домашнє завдання

Розв’язати задачі на картках.

Творче завдання:

1) скласти задачу виробничого змісту, що включає вихідні речовини з домішками, та розв’язати її;

2) підготувати повідомлення про один зі сплавів (його склад, властивості, застосування).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Стислі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки - Плани-конспекти уроків по хімії