Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum) – Тип Плоскі черви Plathelminthes

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 3

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

3.4. Медична гельмінтологія

3.4.2. Тип Плоскі черви ( Plathelminthes )

3.4.2.16. Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum)

Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum) – збудник дифілоботріозу.

Географічне поширення: Північна і Центральна Європа, Сибір, Північна Америка, Канада, Японія, Центральна Африка. Частіше зустрічається в країнах з помірним кліматом.

Морфологія. Статевозріла особина (рис. 3.96) довжиною 3-10 м (описані черви до 20 м завдовжки), містить близько

2000 члеників. Сколекс овальний (рис. 3.97), з двома присмоктувальними щілинами – ботріями, що розташовані на спинному і черевному боках. Шийка тонка, 4-10 мм довжиною.

Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum)   Тип Плоскі черви Plathelminthes

Рис. 3.96. Стьожак широкий (Diphyiiobothrium iatum), статевозріла особина.

Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum)   Тип Плоскі черви Plathelminthes

Рис. 3.97. Стьожак широкий, сколекс.

Ширина гермафродитних члеників (10-20 мм) значно перевищує довжину (2-4 мм), у задній частині тіла членики квадратні. У центрі кожного членика знаходиться матка розеткоподібної форми (рис. 3.98).

Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum)   Тип Плоскі черви Plathelminthes

Рис. 3.98. Стьожак широкий, зрілі членики.

Яйця трематодного типу довжиною до 75 мкм,

сіруватого або жовтуватого кольору, широкоовальні. На одному полюсі яйця знаходиться кришечка, на іншому – невеликий горбок (рис. 3.99).

Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum)   Тип Плоскі черви Plathelminthes

Рис. 3.99. Стьожак широкий, яйце.

Фіна (рис. 3.100) – плероцеркоїд червоподібної форми з двома ботріями на передньому кінці тіла.

Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum)   Тип Плоскі черви Plathelminthes

Рис. 3.100. Плероцеркоїд (1), стробіла (2).

Життєвий цикл (рис. 3.103): паразит проходить складний життєвий цикл, що більше нагадує цикли розвитку трематод, ніж цестод. Біогельмінт.

Остаточний хазяїн – людина, м’ясоїдні тварини.

Локалізація статевозрілої особи: тонка кишка.

Проміжні хазяї – рачок циклоп, згодом – риба.

З фекаліями хворого виділяється до 1 млн. яєць на добу. Яйця виділяються незрілими і дозрівають у воді впродовж 2-х тижнів. Терміни розвитку личинкової стадії залежать від температури води, при цьому підвищення температури скорочує час розвитку, але зменшує виживання яєць.

Під дією сонячного світла із яйця вивільняється корацидій – шестигачкова онкосфера кулястої форми, покрита війками (рис. 3.101). Корацидій впродовж 3-4-х днів повинен бути проковтнутий рачком циклопом (рис. 3.102), в організмі якого розвивається процеркоїд. Заражені рачки є кормом для прісноводних риб, у тілі яких через 2,5-3 міс. розвиваються плероцеркоїди, що стають інвазійними для остаточного хазяїна. Якщо великі хижі риби поїдають дрібних, плероцеркоїди зберігають у тілі нового хазяїна свою інвазійність.

Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum)   Тип Плоскі черви Plathelminthes

Рис. 3.101. Корацидій.

Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum)   Тип Плоскі черви Plathelminthes

Рис. 3.102. Процеркоїди (вказані стрілками) в організмі циклопа.

Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum)   Тип Плоскі черви Plathelminthes

Рис. 3.103. Життєвий цикл стьожака широкого:

1 – остаточний хазяїн; 2 – яйце; З – корацидій; 4 – перший проміжний хазяїн – циклоп (ряд Сорероба); 5 – процеркоїд;

6 – другий проміжний хазяїн – риби-хижаки; 7 – плероцеркоїд; 8 – плероцеркоїд у м’язах риб.

Остаточні хазяїни заражаються, поїдаючи слабко термічно оброблену рибу або ікру.

Інвазійна стадія – плероцеркоїд. Через 30-60 днів після зараження в тонкій кишці формується статевозріла стробіла. Тривалість життя в організмі остаточного хазяїна – до 10 років.

Патогенна дія: токсично-алергічна; механічне ушкодження ботріями слизової оболонки кишківника призводить до некрозу й атрофії слизової оболонки; розвиток В12-фолієводефіцитної анемії внаслідок активного поглинання ціанокобаламіну паразитом (дифілоботріозна анемія).

Клініка. Захворювання перебігає безсимптомно, проявляється тільки виділенням члеників черв’яка.

Можливий розвиток дифілоботріозної анемії, клінічні симптоми якої не відрізняються від В12-фолієводефіцитної анемії іншої природи.

Переважають кишкові прояви (нудота, блювота, болі в животі, діарея), шкірна висипка.

Діагностика. Клінічна: періодичне виділення члеників з фекаліями.

Лабораторна: овоскопія фекалій, іноді можна знайти частини стробіли (гельмінтоскопія).

Лікування. Застосовують антигельмінтні препарати (празиквантел).

Профілактика. Особиста: термічна обробка риби. Громадська: виявлення і лікування хворих, запобігання фекального забруднення водойм.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum) – Тип Плоскі черви Plathelminthes - Довідник з біології