Стратегічне планування в державному управлінні

Державне управління

Стратегічне планування в державному управлінні. Планування цілей розвитку держави, що передбачає пошук оптимального набору траєкторій її руху, зорієнтованих на досягнення певних довгострокових цілей в умовах реальних ресурсних обмежень. Таке планування є одним із найважливіших завдань державно-управлінської діяльності. Воно охоплює концептуалізацію політик, програм і проектів, нормативно-правове, організаційне і координаційно-планове проектування і передбачає досягнення їх балансу та забезпечення синхронного

розвитку. С. п. д. у. фактично поєднує в собі кілька видів управлінської діяльності, а саме: визначення цілей організації, прогнозування, оцінку адекватності ресурсів, адаптацію до зовнішнього середовища та внутрішню координацію, які відображені в докладному комплексному плані, спрямованому на забезпечення досягнення поставлених цілей. Його характерною рисою є масштабне охоплення проблем. Результатом С. п. д. у. є стратегічний план (довгостроковий або середньостроковий), який фактично є державно-управлінським рішенням щодо реалізації стратегії й політики відповідних суб’єктів державного управління. Цей план
є науковим передбаченням стану держави як цілісної о об’єкта управління на певний час. Можна відобразити процес С. п. д. у. за спрощеною ланцюговою моделлю: місія держави -> цілі держави -> оцінка зовнішнього середовища -> виявлення сильних і слабких сторін -> аналіз стратегічних альтернатив -> вибір стратегії -> визначення спроможності держави здійснити стратегію -> оцінка адекватності ресурсів -> оцінка та можливий перегляд стратегії з урахуванням отриманих оцінок середовища та ресурсів -> реалізація стратегії -> оцінка результатів -> корекція стратегії за наслідками контролю. Серед найвідоміших альтернатив стратегій держави є такі: стабілізація, повільний розвиток, швидкий розвиток, кооперація, інтеграція у світові системи. Стратегія нерозривно пов’язана з політиками як засобами її реалізації. Стратегія визначає курс на розподіл обмежених ресурсів для досягнення визначених цілей, а політика – загальні орієнтири для дій та прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Стратегічне планування в державному управлінні - Державне управління