Страхова сума

Страхова сума – грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний здійснити виплати при настанні страхового випадку, а також сума, що виплачується за особисте страхування. Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика сплатити страхову суму (страхове відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. Виплати С. с. за договорами особистого страхування здійснюються незалежно від суми, яку повинен отримати одержувач за державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, і суми, що має бути сплачена йому як відшкодування збитків. При страхуванні майна С. с. встановлюється у межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не обумовлено договором страхування або умовами обов’язкового страхування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Страхова сума - Довідник з правознавства