Страхові компанії

Страхові компанії (страхові товариства) – організації, які здійснюють страхові операції, відшкодовують на певних умовах збитки юридичних і фізичних осіб з настанням страхового випадку. Кошти на це накопичують із страхових внесків. У країнах із соціальною ринковою економікою існує два типи С. к.: перший тип передбачає утворення страхового кооперативу, завдання якого – формування за рахунок членських внесків централізованого фонду для компенсації збитків, заподіяних членам С. к.; другий тип С. к. створюється на договірних відносинах із

тими, хто бажає вступити до С. к. Наймогутніші С. к. у розвинених країнах світу є монополістами (в т. ч. олігополістами) на страховому ринку, беруть активну участь в операціях на фондовому ринку, у процесі монополістичної конкуренції, формуванні і розвитку фінансового капіталу. Так, у США частка С. к. в корпоративних облігаціях становить бл. 25%. Водночас дедалі більшу роль на цьому ринку відіграють транснаціональні С. к., проте на страховому ринку України вони відсутні. Страхове відшкодування виражається переважно у грошовій формі. Іноді за умовами страхування страховик (див. Страховик) залишає за собою право замість сплати
збитків відновити чи замінити пошкоджену або знищену річ. Загальна мета платіжного зобов’язання страховика визначає страхову суму, з досягненням якої він звільняється від будь-яких наступних платежів до закінчення терміну страхування, а також якщо протягом періоду, що закінчився, сталися нові страхові випадки. Перехід України до соціальної ринкової економіки потребує створення С. к. Спеціалізована акціонерна С. к. СКІФ здійснює страхування за багатьма напрямами. Зокрема, для учасників приватизаційних процесів вона страхує ризик втрати інвестиційного капіталу, відповідальність юридичних осіб перед інвестиційними фондами за невиконання договірних зобов’язань, відповідальність інвестиційних фондів та інших юридичних осіб перед власниками приватизаційних та інших цінних паперів за невиконання договірних зобов’язань, для учасників купівлі-продажу майна – фінансові ризики продавця й покупця, збитки власника від перебування його власності в неправомірному користуванні; для банків, інвестиційних і трастових компаній, фінансових посередників – відповідальність позичальника за повернення позики (кредиту), ризиків договорів лізингу, майна (спецобладнання, нерухомості автогосподарства), відповідальність осіб, які охороняють і перевозять цінності та ін. С. к. СКІФ страхує також життя від нещасних випадків, вантажі, рухоме й нерухоме майно (крадіжка, знищення, пошкодження) та ін. Національна акціонерна С. к. “Оранта” пропонує такі види страхування: майна підприємств усіх форм власності, майна громадян, транспортних засобів, вантажів, життя, медичне страхування. Страховими послугами “Оранти” можуть користуватися вітчизняні та іноземні фізичні й юридичні особи. Загалом доходи страхових організацій України 2000 становили 2 млрд дол., 2003 – 14 млрд дол.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Страхові компанії - Економічний словник