Страховий ризик

Страховий ризик – 1) конкретний випадок (подія) або їх сукупність, які можуть настати випадково або ймовірно і на випадок яких здійснюється страхування; 2) розподіл несприятливих економічних наслідків між страховиком і страхувальником у разі настання страхового випадку. Основними критеріями розмежування С. р. є настання випадкових ризиків з високим рівнем ймовірності, які включаються в розмір відповідальності страховика; настання страхових випадків, які не залежать від волевиявлення страховика чи інших зацікавлених осіб і виражаються в реалізації ризику. За обсягом заподіяних збитків розрізняють великі, середні, малі, звичайні, незвичайні та катастрофічні. Крім того, у межах ЄС виокремлюють масові ризики, які не відносять до великих. Серед суспільно-економічних ризиків розрізняють політичні, екологічні, транспортні та спеціальні (останні пов’язані з перевезенням особливих видів цінностей – золота, грошей, творів мистецтва тощо).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Страховий ризик - Економічний словник