Страховий захист

Страховий захист – створення різноманітних страхових фондів у суспільстві з метою уникнення, подолання або обмеження негативного впливу найважливіших видів ризиків і відшкодування збитків, спричинених несприятливими обставинами. Основними джерелами відшкодування збитків є власні фінансові ресурси юридичної або фізичної особи; створення страхових фондів суспільства у формі резервів матеріальних і фінансових ресурсів. Найважливішими формами страхових фондів є: 1) централізовані натуральні і фінансові резерви держави; 2) децентралізовані фонди юридичних і фізичних осіб, тобто фонди самострахування, що створюються у натуральній і грошовій формах. В Україні розмір резервного децентралізованого фонду, згідно з чинним законодавством, становить 15-25% статутного фонду за рахунок розподілюваного прибутку; 3) фонди страхових компаній, що створюються за рахунок страхувальників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Страховий захист - Економічний словник