Strong>Множення натуральних чисел

5. Множення і ділення багатоцифрових чисел
Множення натуральних чисел

519. Обчисли.

16 + 16 + 16

14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14

19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19 + 19

520. Поясни складання рівностей.

15 + 15 + 15 + 15 = 15 ∙ 4 36 + 36 + 36 = 36 ∙ З

21 + 21 + 21 + 21 + 21 = 21 ∙ 5 48 + 48 = 48 ∙ 2

Strong>Множення натуральних чисел

Помножити число а на число b означає – взяти число а доданком b разів, якщо b > 1.

Запис а ∙ b ∙ с означає, що спочатку знаходять добуток чисел а і b, а потім цей добуток множать нас.

Можна знаходити добуток будь-якої кількості множників.

2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 = 6 ∙ 4 ∙ 5 =

24 ∙ 5 = 120

У множині натуральних чисел дія множення завжди виконується.

521. 1) Заміни додавання множенням.

199 + 199 + 199 517 + 517 + 517 + 517

370 + 370 + 370 + 370 624 + 624 + 624 + 624 + 624

2) Заміни множення додаванням.

43 ∙ 3 16 ∙ 5 25 ∙ 2 27 ∙ 5 19 ∙ 3

522. Склади вирази й обчисли їхні значення.

1) Перший множник – 14, другий – 6.

2) Число 5 збільшили у 45 разів.

523. Встав такі числа, щоб рівності були правильними.

Strong>Множення натуральних чисел

524. Розв’яжи задачі.

1) За 5 пакетів кефіру заплатили 45 грн. Скільки коштує один пакет кефіру?

2) Для їдальні купили 8 л соку по 13 грн за літр. Скільки коштує вся покупка?

3) Одні шорти

коштують 100 грн. Для хокейної команди купили шортів на 1200 грн. Скільки шортів купили для хокейної команди?

Яку величину знаходили в кожній задачі?

525.

327 ∙ 3 178 ∙ 5 – 320

205 ∙ 4 148 ∙ 6 + 649

526.

125 ∙ 6 * 125 + 6 634 * 215 ∙ 3

88 ∙ 10 * 88 + 10 1000 * 333 ∙ 3

527. 274 ∙ 3 478 ∙ 2 117 ∙ 8

528. Один спортивний костюм коштує 483 грн. Скільки заплатили за 2 такі костюми?

529. 1) Прочитай задачу.

Мама купила великий лоток яєць. Розглянь малюнок і дай відповідь, скільки яєць помістилося у такий лоток.

Strong>Множення натуральних чисел

2) Поясни способи розв’язування задачі.

1-й спосіб.

6 ∙ 5 = 30 (яєць)

2-й спосіб.

5 ∙ 6 = 30 (яєць)

3) Поясни складання рівності 6 ∙ 5 = 5 ∙ 6.

Для будь-яких значень а і b правильна рівність

А ∙ b = b ∙ а.

Ця рівність виражає закон множення, який називають переставним і читають так: від переставляння множників значення добутку не змінюється.

530.

2 ∙ 37 3 ∙ 31 4 ∙ 22 5 ∙ 15

37 ∙ 2 31 ∙ 3 22 ∙ 4 15 ∙ 5

Порівняй вирази у кожному зі стовпчиків. Склади і запиши рівності.

531. Обчисли, використовуючи, коли це зручно, перестановку множників.

125 ∙ 7 4 ∙ 231 69 ∙ 10 5 ∙ 89

532. Як знайти ціну, якщо відомі вартість і кількість предметів? Склади буквений вираз за таблицею.

Ціна

Кількість

Вартість

?

B

А

533. Склади і розв’яжи дві задачі.

Ціна

Кількість

Вартість

?

8

Однакова

8 грн

11

8 грн

Однакова

96 грн

?

60 грн

534. Склади задачі. Запиши до кожної задачі вираз. Порівняй їх із попередніми задачами.

1)

Маса одного ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

15 кг

6

Однакова

10 кг

7

2)

Назва

Виробу

Норма витрати тканини на один виріб

Кількість

Виробів

Загальна

Довжина

Тканини

Підковдра

4 м

Однакова

80 м

Простирадло

У

40 м

535.

25138 + 36249 (90 + 5) ∙ 100 + 6053 – 1245

312179 + 1945 80 + 2 ∙ (100 – 84) : 8

536.

3 ∙ 72 + 1 587 48 ∙ 100 – 3693

7 ∙ 129 + 3173 8424 – 308 ∙ 3

537. Для дитячого садка купили 5 упаковок фарб, по 42 грн за упаковку, і на таку саму суму купили альбомів, по 10 грн за один альбом. Скільки альбомів купили?

538. 1) Прочитай задачу.

Туристи щодня долають відстань 8 км до привалу і 7 км після привалу. Скільки кілометрів вони подолають за 5 днів?

2) Поясни складання рівності.

(8 + 7) ∙ 5 = 8 ∙ 5 + 7 ∙ 5

Для будь-яких чисел а, b, с правильна рівність

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с.

Ця рівність виражає розподільний закон множення стосовно додавання: щоб помножити суму на число, можна помножити кожний із доданків на це число і отримані добутки додати.

539. Розв’яжи задачу двома способами.

У класі 18 дівчаток і 12 хлопчиків. Кожний приніс для подарунка дитячому садку по 3 книжки. Скільки книжок, подарував клас дитячому садку?

540. Перевір рівності. Зроби висновок.

(66 + 42) ∙ 2 = 2 ∙ (66 + 42) (58 + 37) ∙ 3 = 3 – (58 + 37)

541. Обчисли, застосовуючи розподільний закон множення.

36 ∙ 2 24 ∙ 3 18 ∙ 4 302 ∙ 3

37 ∙ 2 25 ∙ 3 19 ∙ 4 107 ∙ 8

542. Склади і розв’яжи задачу.

Дні збирання моркви

Маса одного кошика

Кількість кошиків

Загальна маса моркви

1-й день

13 кг

Однакова

91 кг

2-й день

?

84 кг

543.

35 874 + 7 057 – 8039 (200 – 74 : 2) + 76 : 38

99 777 + (70 500 – 7 230) (31 ∙ 2 – 28 ∙ 2) + 357

544. Знайди площу прямокутника, якщо його ширина становить 5 дм, а довжина – на 3 дм більша.

545. Розглянь два способи обчислення. Який із цих способів зручніший для тебе?

17 ∙ 8 + 83 ∙ 8 = 136 + 664 = 800

17 ∙ 8 + 83 ∙ 8 = (17 + 83) ∙ 8 = 100 ∙ 8 = 800

546. Обчисли, застосовуючи зручний спосіб.

121 ∙ 5 + 79 ∙ 5 8 ∙ 14 + 8 ∙ 6

63 ∙ 7 + 7 ∙ 7 15 ∙ 9 + 15 ∙ 1

547. На авіарейс зареєструвалося дві групи туристів. В одній групі було 23 туристи, а в іншій – 18. Кожний із туристів здав у багажне відділення по 2 валізи. Скільки всього валіз здали в багаж туристи?

548. 57 ∙ 3 + 143 ∙ 3 15 ∙ 7 + 85 ∙ 7

549. 1) Прочитай задачу.

У двох будинках по 6 під’їздів. У першому будинку в кожному під’їзді по 28 квартир, а в другому – по 36. На скільки квартир у другому будинку більше, ніж у першому?

3) Поясни складання рівності.

(36 – 28) ∙ 6 = 36 ∙ 6 – 28 ∙ 6

Для будь-яких значень а, b, с правильна рівність

(а – b) ∙ с = а ∙ с – b ∙ с.

Ця рівність виражає розподільний закон множення стосовно віднімання. Його читають так: щоб помножити різницю на число, можна помножити зменшуване і від’ємник окремо на це число, а потім від першого добутку відняти другий.

550. Склади задачі за однією умовою і різними запитаннями. За день мати прополола 12 рядків картоплі, а дочка – 8 рядків.

1) Скільки рядків картоплі прополють мати з дочкою за два дні, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю?

2) На скільки більше рядків прополе за два дні мати, ніж дочка?

До якої задачі можна скласти вираз:

Strong>Множення натуральних чисел

551. Перевір рівності. Зроби висновок.

(66 – 42) ∙ 2 = 2 ∙ (66 – 42) (58 – 37) ∙ 3 = 3 ∙ (58 – 37)

552. Від листа металу прямокутної форми, ширина якого 2 м, а довжина 5 м, відрізали квадрат зі стороною 2 м. Яка площа листа металу, що залишився?

553.

(16 – 14) ∙ 2 (26 – 18) ∙ 2 (27 – 17) ∙ 2

(16 + 14) ∙ 2 (26 + 18) ∙ 2 (27 + 17) ∙ 2

554.

70 : 35 + 28 ∙ 3 – 15 ∙ 4 – 78 : 39

130 – (54 : 18 + 64 : 16 + 14 ∙ 6) + 540

555. Як знайти кількість одиниць покупки, якщо відомі їхні вартість і ціна? Склади буквений вираз.

Вартість покупки – а грн.

Ціна одного м’яча – b грн.

Кількість м’ячів – ?

556. Склади і розв’яжи дві задачі.

Ціна

Кількість

Вартість

Однакова

9

27 грн

?

36 грн

8 грн

6

Однакова

12 грн

?

557. 1 кг ананасів коштує 25 грн, а 1 кг бананів коштує 19 грн. На скільки дешевше коштує 5 кг бананів, ніж 5 кг ананасів?

558. 1) Прочитай задачу.

У двоповерховому будинку на кожному поверсі по 4 трикімнатні квартири. Скільки всього кімнат у будинку?

2) Поясни складання рівності.

(3 ∙ 4) ∙ 2 = 3 ∙ (4 ∙ 2)

Для будь-яких чисел а, b, с правильна рівність

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с).

Ця рівність виражає сполучний закон множення. Його читають так: щоб добуток двох чисел помножити на трете число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел.

Вираз а ∙ (b ∙ с) записують без дужок а ∙ b ∙ с

559. У виразі 2 ∙ 7 ∙ 5 постав дужки по-різному. Чи зміниться добуток?

560. 4 ∙ 6 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 1 2 ∙ 5 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 1 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 1

Чи можна застосувати сполучний закон для обчислення даних виразів? Зроби висновок.

561. Обчисли різними способами.

(3 ∙ 2) ∙ 5 2 ∙ (4 ∙ 11) (6 ∙ 6) ∙ 2 4 ∙ (5 ∙ 3)

562. Скількома способами можна обчислити добуток 37 ∙ 8 ∙ 3, переставляючи множники?

563. Розв’яжи задачу різними способами.

Школярі брали участь у лижній естафеті. За кожну команду виступало по 4 спортсмени, кожний із яких мав пробігти 3 кола по 2 км. Яка довжина всієї траси естафети?

564.

21345 + 2 345 – 1345 444888 + 222 333

528627 + 28627 – 8627 555777 – 5577

565. Обчисли значення виразу с ∙ d, якщо с = 3, d = 16; с = 7, d = 14. На скільки один добуток більший від іншого?

566. Як знайти вартість, якщо відомі ціна і кількість предметів? Склади за коротким записом буквений вираз.

Ціна одного предмета – а грн.

Кількість предметів – b шт.

Вартість – ?

567. Прочитай короткі записи двох задач. Склади до задач вирази.

Ціна

Кількість

Вартість

Однакова

5 л

20 грн

4 л

9

5 грн

12 шт.

Однакова

?

10 шт.

Чим подібні задачі? Чим відрізняються?

До якої задачі можна записати вираз:

1) а : b ∙ с; 2) а ∙ b : с?

Розв’яжи задачу на вибір.

568. Обчисли зручним способом.

5 ∙ 7 ∙ 2 3 ∙ 5 ∙ 4 25 ∙ 3 ∙ 4 8 ∙ 7 ∙ 5

569. Три працівниці зібрали по два кошики суниць, по 2 кг у кожному кошику. Скільки всього кілограмів суниць вони зібрали?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Strong>Множення натуральних чисел - Математика