Структура економічних ризиків

Структура економічних ризиків – наявність і групування ризиків, об’єктивно неминучих у діяльності підприємств, фірм і компаній. Основними видами економічних ризиків є: матеріально-технічні, постачальницько-збутові, виробничі, інвестиційні, кредитні, відсоткові, валютні, комерційні, політичні, економіко-правові, управлінські, маркетингові та ін. Матеріально-технічні – ризики, пов’язані з недостатнім або низьким рівнем матеріально-технічної бази підприємства, неможливістю забезпечення випуску високоякісної конкурентоспроможної

продукції. Постачальницько-збутові – спричинені постачанням неякісних матеріалів, комплектуючих виробів або зривом своєчасної поставки, несвоєчасною поставкою товарів споживачу, їх недостатньою якістю, несвоєчасним наданням післяпродажних послуг тощо. Виробничі безпосередньо пов’язані з процесом виробничої діяльності, зокрема з можливістю аварії, технічних неполадок та ін. Інвестиційні – спричинені порушенням матеріально-речової структури інвестицій, несвоєчасною віддачею від капіталовкладень, не збалансованістю прямих (забезпечують володіння контрольним пакетом акцій) і портфельних інвестицій
(такого володіння не забезпечують) та ін. Кредитні – пов’язані з небезпекою неповернення, часткового повернення або несвоєчасного повернення кредитів. Відсоткові – спричинені непередбаченою зміною ставок. Валютні – пов’язані з непередбаченою зміною курсів іноземних валют, а також курсу національної валюти. Управлінські – спричинені нераціональним характером ухвалених менеджерами різних ланок (зокрема вищої – президентами, віце-пре – зидентами компанії) рішень. Маркетингові – пов’язані з неточними прогнозами обсягів досліджуваного ринку. Крім названих видів і типів ринків, розрізняють проектні (пов’язані з проектом будівництва, його якістю тощо), портфельні (спричинені невідповідністю або частковою відповідністю проекту інвестиційним можливостям підприємства) та ін. Види і типи ризиків становлять єдину цілісну систему, взаємозумовлені. Завдання суб’єкта, який мислить раціонально, – навчитися управляти економічними ризиками.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Структура економічних ризиків - Економічний словник