Структура організації

Структура організації – комплекс сталих елементів і взаємозв’язків між ними, що забезпечують організації цілісність і виконання виробничо-трудових функцій, поставлених завдань. Основними елементами організації є: 1) працівники, об’єднані у структурні ланки (бригади, дільниці, цехи, відділення, сектори, трудові колективи та ін.); 2) основні засоби (верстати, машини, устаткування, будівлі, споруди, прилади та ін.); 3) матеріально-сировинні ресурси; 4) енергетичні ресурси; 5) фінансові ресурси; 6) інформаційні ресурси та обліково-інформаційна база; 7) певна сукупність економічних відносин. Кожен з цих елементів складається з відповідної кількості компонентів. С. о. характеризують і за іншими критеріями. В організації як колективі співробітників виділяють такі елементи: а) освітньо-професійний; б) демографічний; в) соціальний. Щодо управління організацією розмежовують: планування, організацію, розпорядження, координацію і контроль. Управлінський процес охоплює: 1) збір, систематизацію і передання інформації; 2) вироблення (обгрунтування) й ухвалення рішення; 3) перетворення рішення на різні форми команд і забезпечення його виконання; 4) аналіз ефективності ухваленого рішення та можливе наступне його коригування.


Структура організації - Економічний словник