Структура політекономічної категорії

Структура політекономічної категорії – комплекс закономірних зв’язків і відносин між суспільною формою і речовим змістом економічної категорії, а також між окремими елементами цих підсистем і всередині кожної з них, які теоретично виражають розвиток відносин економічної власності в їх діалектичній взаємодії з прогресом продуктивних сил. Політекономічна категорія є ядром економічної категорії, що випливає з відмінностей між економічною теорією і політичною економією. Внаслідок цього політекономічна категорія передусім як суспільна форма належить до специфічних економічних категорій, певне коло яких групується навколо відповідних специфічних і стадійних економічних законів. Речовий зміст політекономічної категорії відображає як розвиток продуктивних сил окремої економічної системи, так і деякі спільні ознаки еволюції продуктивних сил інших економічних систем. Окремими економічними категоріями, які виражають речовий зміст політекономічної категорії, є робоча сила, людина-працівник, засоби праці, предмети праці, праця, робочий час, працівник та ін. Залежно від їх складності, властивостей формуються неоднакові зв’язки з суспільною формою певної політекономічної категорії. Такою суспільною формою за капіталізму для засобів праці є основний капітал, для працівника – найманий працівник, для робочої сили – специфічний товар робоча сила, для предметів праці і засобів праці – постійний капітал тощо. Зв’язки між категоріями, які відображають речовий зміст, розкривають закони розвитку продуктивних сил. Зв’язки між категоріями, які відображають суспільну форму, розкривають закони розвитку економічної власності. Комплекс внутрішньо необхідних, сталих і суттєвих зв’язків між речовим змістом і суспільною формою категорій політичної економії висвітлюють закони розвитку та функціонування суспільного способу виробництва. Окремі однакові за назвою політекономічні категорії можуть наповнюватися різним соціально-економічним змістом. До таких категорій належать прибуток, заробітна плата, податок та ін.


Структура політекономічної категорії - Економічний словник