Структура витрат виробництва

Структура витрат виробництва – кількісно-якісне співвідношення основних елементів витрат виробництва у процесі розвитку економічної системи. С. в. в. залежить від рівня розвитку технологічного способу виробництва, організаційно-економічних відносин і відносин економічної власності, а також господарського механізму. Найголовнішим у С. в. в. є кількісно-якісне співвідношення між вартістю спожитих засобів виробництва (або уречевленою працею) і вартістю необхідного продукту, що виражається формулою с:у. Це співвідношення залежить також

від вартісної будови капіталу (речовим змістом якого є виробничі фонди), внаслідок чого в тих галузях, де є вищою така будова капіталу, вища і частка уречевленої праці. Витрати виробництва ще називають собівартістю виробництва, тому їх структура збігається зі структурою собівартості продукції (див. Собівартість продукції). Своєю чергою, С. в. в. передбачає структурну характеристику кожної з її основних складових. Так, у межах с виділяють частину вартості основних засобів виробництва, які зношуються, або фонд їх амортизації, а також витрати на придбання сировини і матеріалів, комплектуючих виробів і напівфабрикатів, палива
та електроенергії тощо; в межах V – виплату основної заробітної плати, премій, надбавок до заробітної плати, оплату відпусток та ін. У С. в. в. в Україні матеріальні витрати 2003 становили 57,3% (2000 – 53,8%), витрати на оплату праці – 13,1% (11%), амортизація – 6,6% (6,5%), відрахування на соціальні заходи – 4,2%(3,4%), інші операційні витрати – 18,8% (25,3%). Витрати на одиницю виробленої продукції 2000 становили 98,2 коп./грн і 2003 – 91,8.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Структура витрат виробництва - Економічний словник