Структурна перебудова економіки України за умов глобалізації

Структурна перебудова економіки України за умов глобалізації – необхідність пріоритетного розвитку окремих галузей сфери матеріального виробництва або комплексних галузей цієї сфери з метою завоювання стабільної, а, по можливості, дедалі більшої ніші на світовому ринку шляхом підвищення конкурентоспроможності товарів цих галузей. Такими двома групами галузей є сільське господарство й окремі галузі машинобудівного комплексу, зокрема, ракетно-космічна та літакобудівна. Пріоритетність сільського господарства зумовлена тим, що Україна

має найбільшу кількість чорноземів у світі і, за даними ФАО ООН, за умови успішного ведення сільського господарства може прогодувати бл. 1 млрд населення. Ракетно-космічна промисловість може стати пріоритетною завдяки здатності України створювати найдосконаліші та найдешевші ракети-носії, передовим позиціям держави у сфері НДДКР в даній галузі, наявності висококваліфікованих кадрів. Ще наприкінці XX ст. Україна створила окремі типи літаків (“Руслан”, “Мрія”), які, піднімаючи найбільші вантажі, приблизно вдвічі дешевші за лише проектовані нині в країнах ЄС подібні типи літаків. Щоб завоювати на світовому
ринку стабільні ніші цих високотехнологічних товарів, потрібна раціональна зовнішня та внутрішня політика керівництва країни, широка участь у міжнародному поділі праці, науково обгрунтована промислова, інноваційна, інвестиційна та наукова форми економічної політики. Необхідність радикальної С. п. е. У. за у. г. зумовлена й тим, що для забезпечення економічної незалежності країни частка обробної промисловості у промисловому виробництві має бути не меншою за 70% (насправді вона становить бл. 40%), частка машинобудування (без металообробки) у такому (промисловому) виробництві – 20%. На цій основі слід поступово змінювати співвідношення між різними типами технологічного способу виробництва. Щоб завоювати і розширювати нішу сільськогосподарської продукції, слід облишити волюнтаристські експерименти в аграрній сфері економіки, всебічно розвивати агропромисловий комплекс, припинити експлуатацію села тощо. Важливою умовою такої перебудови є істотне зростання витрат на розвиток науки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Структурна перебудова економіки України за умов глобалізації - Економічний словник