Структурна перебудова економіки

Структурна перебудова економіки – зміна кількісно-якісних співвідношень між сферами народного господарства та всередині них. Така зміна зумовлена прогресом технологічного способу виробництва, розвитком типів і форм економічної власності, структурними змінами в межах такої власності і передусім дією закону зростання потреб, виявом якого є зміни в структурі суспільних потреб. Внаслідок цих змін сфера матеріального виробництва в розвинених країнах світу впродовж XX ст. зменшилася приблизно з 70 до 30% (а в окремих країнах – до майже 20%)

і відповідно збільшилася сфера нематеріального виробництва. Відповідні динамічні зміни відбуваються в межах кожної з цих сфер, тобто між галузями народного господарства. В економіці України за 1990-2003 замість прогресивних структурних змін відбулися деструктивні зміни. Так, частка машинобудування 1991 становила 30,7%, а 2003 – бл. 13%, частка легкої промисловості за цей період скоротилася майже у 8 разів. Основними причинами цього були нераціональна внутрішня і зовнішня політика керівництва країни, передусім, хибна економічна (в т. ч. структурна, інноваційна, інвестиційна) політика. Внаслідок цього зросла загроза для економічного і політичного суверенітету країни.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Структурна перебудова економіки - Економічний словник