СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА

Під ступенем окиснення розуміють позитивне або негативне число, що приписують елементу в сполуці.

Ступінь окиснення елемента у простій речовині дорівнює нулю.

У складній сполуці позитивний ступінь окиснення має менш електронегативний елемент; негативний ступінь окиснення проявляє більш електронегативний елемент.

Алгебрична сума ступенів окиснення атомів у сполуці дорівнює нулю, а в складному іоні – значенню

його заряду.

Зі збільшенням ступеня окиснення атома у сполуці слабшають основні і підсилюються кислотні властивості його оксидів і гідроксидів:

СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА

Ступені окиснення s – і р-елементів залежно від положення елемента в періодичній системі Д. І. Менделєєва наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Періодичні зміни вищих і нижчих ступенів окиснення в ряду s і p-елементів

Ступінь окиснення

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

H

Не

Ве

В

С

N

O

F

Na

Мg

Аl

P

S

Сl

Аr

К

Са

Аs

Вr

Кr

+8

+7

X

X

+6

X

X

+5

X

X

X

X

X

+4

X

X

X

X

X

X

+3

X

X

X

X

X

X

X

X

+2

X

X

X

X

X

X

+1

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-1

X

X

X

X

X

-2

X

X

X

X

-3

X

X

X

X

-4

X

X

X

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СТУПІНЬ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТА - Довідник з хімії