СУЇМЕНКО Євген Іванович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СУЇМЕНКО Євген Іванович (10. 09. 1932, м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.) – укр. соціолог, фахівець з питань екон. соціології та соціології праці, д-р філос. наук, проф., дійсний член Укр. АН Нац. прогресу. Закінчив істор.-філол. ф-т Дніпропетровського ун-ту (1957). Після закінчення аспірантури (1963) працював у Дніпропетровському ун-ті на каф. філософії, в 1984 р. очолив відділ соціальних проблем виховання молоді Ін – ту філос. АН України, з 1991 р. працює в Ін-ті соціології HAH України.

Упродовж 90-х рр.

досліджує соціально екон. проблеми підприємства та приватизаційних процесів в Україні.

Має близько 100 друк, праць.

– Тв.: Актуальные проблемы социологии труда (співавт, Д. Кайдалов). М., 1974; Психология единоначалия и коллегиальности (співавт, Д. Кайдалов). М., 1979; Керівник – організатор і вихователь (співавт. С. Сакада, В. Піддубний). K., 1985; Диалектика становления и развития отношений коллективизма. К., 1988; Молодой рабочий в бригаде: проблемы воспитания. К., 1989; Учащаяся молодежь: социальные проблемы самоуправления. К., 1991; Предприниматель Украины: Эскизы к социальному портрету. К., 1995 (три останні за його ред. та участю).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СУЇМЕНКО Євген Іванович - Довідник з соціології