Суб’єктивне юридичне право особи

Суб’єктивне юридичне право особи – закріплена в юридичних нормах можливість певної поведінки її, спрямованої на здійснення природних прав людини. Однією з необхідних передумов здійснення й захисту прав людини є закріплення їх державою у спеціальних загальнообов’язкових правилах поведінки – так званих юридичних нормах. Тому права людини, забезпечені саме такими нормами, відображає поняття суб’єктивне юридичне право. Саму систему таких норм відображає поняття об’єктивне юридичне право. Юридичне право є суб’єктивним

остільки, оскільки воно характеризує певні можливості (свободи), які належать саме суб’єкту – учасникові суспільного життя і, отже, залежать від нього, від його свідомості принаймні щодо використання їх. Юридичне право є об’єктивним у тому розумінні, що державні загальнообов’язкові правила поведінки встановлюються та існують незалежно від індивідуальної свідомості суб’єкта, поза нею: вступаючи у суспільне життя, він вже має готові певні юридичні норми, які виникли до нього й незалежно від нього. Переважну частину основних природних прав людина не зможе здійснювати, якщо не стане носієм суб’єктивного
юридичного права. В цьому й розкриваються основне його соціальне призначення й основна особистісна цінність. Володіючи суб’єктивними юридичними правами, особа набуває таких можливостей (свобод): самій чинити певні активні дії (право на свої дії); вимагати від інших суб’єктів вчинення певних дій (право на чужі дії); звертатися до держави за захистом, примусовим забезпеченням свого юридичного права (права на дії держави). Здійснення С. ю. п. о. забезпечується юридичними обов’язками інших суб’єктів. Юридичний обов’язок особи – це закріплена в юридичних нормах необхідність певної поведінки, спрямованої на здійснення відповідного соціального обов’язку. Поділ суб’єктивних юридичних прав і юридичних обов’язків на види має відповідати насамперед класифікації основних природних прав і обов’язків людини. Тому суб’єктивні юридичні права і обов’язки особи поділяються на фізичні, особистісні, культурні, економічні, політичні. Система таких прав і обов’язків характеризується поняттям правового (юридичного) статусу особи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Суб’єктивне юридичне право особи - Довідник з правознавства