СУДАКОВ Володимир Іванович

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СУДАКОВ Володимир Іванович (16. 10. 1952, м. Київ) – укр. соціолог, закінчив філос. ф-т Московського держ. ун-ту ім. М. В. Ломоносова (1978), д-р соціол. наук (1996), Працює пров. наук, співроб відділу теорії та історії соціології Ін-ту соціології ПАН України. Автор 40 друк, праць з проблем теорії та методології соціол. пізнання, соціальних технологій та соціальної безпеки, серед яких моногр. “Социологическое познание: современные тенденции и стимулы развития” (1995).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

СУДАКОВ Володимир Іванович - Довідник з соціології