Судова система України

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування

2. Судова система України.

Головне завдання судової влади – відправлення правосуддя, тобто застосування державним органом – судом – норм права до конкретних подій, випадків, розв’язання суперечок. Судова влада має забезпечити захист суспільного ладу, прав і свобод громадян, інтересів держави, підприємств, організацій і установ. Діяльність органів судової влади регулюється Конституцією України, Законами

України “Про судоустрій”, “Про Конституційний Суд”, “Про статус суддів” тощо.

Судова система України

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Він вирішує питання відповідності законів та інших нормативно-правових актів Конституції України (їх конституційності), а також дає їх офіційне тлумачення.

Другою ланкою судової системи є суди загальної юрисдикції. Вони розглядають справи, що виникають у будь-яких правовідно­синах. крім тих. які розглядає Конституційний Суд. В Україні діють загальні суди (вищим серед них є Верховний суд України) і спеціалізовані

(господарські та адміністративні) суди.

До складу Конституційного Суду України входять 18 суддів, яких призначають на дев’ять років.

Для забезпечення рівноваги гілок влади по шість суддів призначають Президент України, Верховна Рада України і з’їзд суддів України.

Судова система України

Конституційний Суд України

Для обрання суддею Конституційного Суду кандидат повинен досягти віку 40 років, мати вищу юридичну освіту й досвід роботи на фахом, а також володіти державною мовою. Судді Конституційного Суду не можуть бути депутатами, членами будь-яких партій і рухів, займа­тися іншою діяльністю, за винятком викладацької і наукової. Конституційний Суд розпочав свою роботу з 1 січня 1997 р. Першою справою, яку він розглянув, була справа про можливість суміщення депутат­ської діяльності з іншою роботою, про тлумачення відповідної статті Конституції України. За роки, що минули. Конституційний Суд роз­глянув чимало справ. Серед справ, що викликали найбільший відгук у суспільстві, – рішення Конституційного Суду про визнання некон­ституційним застосування смертної кари як кримінального покарання (1999), про невідповідність Конституції України двох із шести запитань, винесених на Всеукраїнський референдум за народною ініціативою (2000), тощо.

Найбільше справ розглядають загальні суди. Вони вирішують різноманітні кримінальні, цивільні справи, справи з трудових, сімейних, майнових питань і багато інших. Спеціалізовані суди розгляда­ють справи відповідно до своєї спеціалізації. Господарські суди розглядають суперечки між юридичними особами з господарських питань (наприклад, невиконання або порушення договорів), справи, пов’язані з банкрутством, тощо. До юрисдикції адміністративних судів відносять справи, пов’язані з діяльністю державних органів та їх посадових осіб. Саме до такого суду вам необхідно звернутися в разі незгоди з певними рішеннями органів державної влади (зокрема, податкових органів, митників, виборчих комісій) або місцевого самоврядування (наприклад, сільської чи районної рад).

Якщо людина незгодна з прийнятим судовим рішенням, вона має право подати апеляцію або касацію з проханням переглянути прийняте рішення. Вищою ланкою в системі загальних судів є Верховний суд України.

Під час виконання своїх повноважень судді є незалежними, підкоряються лише закону.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Судова система України - Правознавство