СУКЦЕСІЯ АНТРОПОГЕННА

Екологія – охорона природи

СУКЦЕСІЯ АНТРОПОГЕННА – сукцесія, зумовлена госп. діяльністю людини, її прямим або непрямим впливом на екосистему (вирубування, загазованість атмосфери тощо).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СУКЦЕСІЯ АНТРОПОГЕННА - Довідник з екології