СУКЦЕСІЯ ЕНДОЕКОГЕНЕТИЧНА

Екологія – охорона природи

СУКЦЕСІЯ ЕНДОЕКОГЕНЕТИЧНА – сукцесія, зумовлена впливом власне рослинного угруповання, що поступово змінює середовище існування шляхом формування фітосередовища, фітоклімату, кореневих виділень тощо.


СУКЦЕСІЯ ЕНДОЕКОГЕНЕТИЧНА - Довідник з екології