Сульфати – ОКСИГЕН. СУЛЬФУР

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ОКСИГЕН. СУЛЬФУР

Сульфати

Солі сульфатної кислоти, сульфати, зазвичай являють собою кристалічні речовини, добре розчинні у воді (окрім PbSO4 та BaSO4). Безводні сульфати безбарвні, але деякі їхні сполуки з водою (кристалогідрати) мають колір: NiSO4 ∙ 7Н2O – інтенсивно зелений, FeSO4 ∙ 7Н2O – блідо-зелений, а CuSO4 ∙ 5Н2O – синій. Кристалогідрати сульфатів металів називають купоросами.

Зазвичай сульфати добувають шляхом дії на карбонати або гідрогенкарбонати металів сульфатною кислотою:

Сульфати   ОКСИГЕН. СУЛЬФУР

При прожарюванні сульфатів лужних і лужноземельних металів до високих температур розкладу сполуки не відбувається аж до плавлення (близько 2000 °С). При нагріванні сульфатів менш активних металів відбувається розклад на оксиди:

Сульфати   ОКСИГЕН. СУЛЬФУР

Сульфати металів, що перебувають в електрохімічному ряді потенціалів правіше водню, розкладаються на метал, сульфур оксид та кисень:

Сульфати   ОКСИГЕН. СУЛЬФУР

Кристалогідрати подвійних сульфатів, які містять одновалентний і тривалентний катіон, мають назву галуни. Наприклад: K2SO4 ∙ Al2(SO4)3 ∙ 24Н2O – алюмокалієві галуни, K2SO4 ∙ Cr2(SO4)3 ∙ 24Н2O – хромокалієві галуни, (NH4)2SO4 ∙ Fe2(SO4)з ∙ 24Н2O – залізоамонійні галуни. Галуни використовують як дубильний засіб у шкіряному виробництві, при виготовленні паперу, у фотографії, у медицині.

Застосування сульфатів у промисловості

Назва сполуки

Формула сполуки

Сфера застосування

Калій сульфат

K2SO4

Добриво, виробництво галунів

Натрій сульфат

Na2SO4

У целюлозно-паперовій, миловарній промисловості та при виробництві скла

Амоній сульфат

(NH4)2SO4

Добриво

Мідний купорос

CuSO4 ∙ 5H2O

У сільському господарстві, у фотографії, для травлення металів

Барій сульфат

BaSO4

У медицині

Сульфати кальцію – гіпс та алебастр

CaSO4 ∙ 2H2O тa 2CaSO4 ∙ H2O

У будівництві

Сульфати використовують майже у всіх галузях промисловості.

Якісна реакція на сульфат-іон

В аналітичній хімії використовують реакцію взаємодії хлориду або нітрату Барію із утворенням барій сульфату. При цьому утворюється білий дрібнокристалічний осад, який не розчиняється в кислотах та лугах:

Сульфати   ОКСИГЕН. СУЛЬФУР

Отриманий осад розчиняється тільки в концентрованій сульфатній кислоті:

Сульфати   ОКСИГЕН. СУЛЬФУР

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сульфати – ОКСИГЕН. СУЛЬФУР - Довідник з хімії