Сума кутів трикутника

Урок № 34

Тема. Сума кутів трикутника

Мета: закріпити знання учнів про зміст теореми про суму кутів трикутника та наслідків з неї; працювати над засвоєнням поняття “зовнішній кут трикутника”; розглянути властивість зовнішнього кута трикутника.

Сформувати вміння:

– знаходити на рисунку та виконувати зображення зовнішнього кута при даній вершині трикутника;

– записувати теорему про зовнішній кут трикутника відповідно до умови задачі;

– використовувати властивість зовнішнього кута трикутника разом з теоремою

про суму кутів трикутника для розв’язування задач, що передбачені програмою.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Наочність і обладнання: набір демонстраційного креслярського приладдя; таблиця “Зовнішній кут трикутника”.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Як варіант перевірки засвоєних знань та вмінь можна запропонувати самостійну роботу.

Самостійна робота

Варіант 1

Початковий рівень

1. Знайдіть невідомий кут трикутника (рис. 1).

Сума кутів трикутника

Середній рівень

2. Знайдіть невідомі кути трикутника (рис.

2).

Сума кутів трикутника

Варіант 2

Початковий рівень

1. Знайдіть невідомий кут трикутника (рис. 3).

Сума кутів трикутника

Середній рівень

2. Знайдіть невідомі кути трикутника (рис. 4).

Сума кутів трикутника

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Формулювання мети й завдань уроку

Для створення відповідної мотивації діяльності учнів можна запропонувати їм виконати вправу.

Вправа. Накресліть довільний трикутник ABC (або варіант 1: гострокутний Δ ABC;

Варіант 2: прямокутний Δ ABC; варіант 3: тупокутний Δ ABC).

А) Проведіть промінь BD, доповняльний до променя BA. Якими є кути ABC і DBC, що при цьому утворилися?

Б) Виміряйте кути трикутника ABC і кут DBC. Порівняйте градусні міри кутів: Сума кутів трикутника і суми Сума кутів трикутника Що ви помітили?

До виконаного завдання учитель або учні формулюють питання: чи завжди можна побудувати кут DBC та скільки їх можна побудувати? Чи буде виконуватись співвідношення між кутом DBC і сумою кутів Сума кутів трикутника у будь_якому трикутнику?

Пошук відповідей на ці питання і є, по суті, основною метою уроку.

IV. Актуалізація опорних знань

Виконання усних вправ

1. Знайдіть градусну міру кута x (рис. 5).

Сума кутів трикутника

2. Чи існує трикутник з двома:

А) тупими кутами;

Б) прямими кутами?

3. Чи існує трикутник, усі кути якого:

А) гострі, менші за 60°;

Б) гострі, більші за 60°?

V. Засвоєння нових знань

План вивчення нового матеріалу

1°. Означення зовнішнього кута трикутника.

2°. Теорема про властивість зовнішнього кута трикутника.

3°. Наслідок з теореми про зовнішній кут трикутника.

Методичний коментар

Уведення поняття зовнішнього кута трикутника підготовлено виконанням практичної роботи, тому, давши означення, можна запропонувати кілька готових рисунків (як прикладів, так і контрприкладів), на яких зображено зовнішній кут трикутника і кут, який не є зовнішнім. При цьому слід звернути увагу на можливість побудови двох (рівні між собою як вертикальні) зовнішніх кутів при кожній вершині трикутника. Також звертаємо увагу учнів на технологію побудови зовнішнього кута трикутника.

Як результат вивченого матеріалу учні складають таблицю.

Сума кутів трикутника

VI. Первинне усвідомлення нового матеріалу

Виконання усних вправ

1. Для Δ ABC побудуйте зовнішні кути при вершині C.

2. Кут B трикутника ABC дорівнює 140°. Чому дорівнює зовнішній кут при Вершині B?

3. Назвіть зовнішні кути:

А) при вершинах D і E трикутника DKE (рис. 2 а);

Б) при вершині E трикутника ΔKEN (рис. 2 а);

В) при вершинах D і E трикутника DBE (рис. 2 б);

Г) при вершині O трикутника AOD (рис. 2 в).

Сума кутів трикутника

4. Знайдіть кут x на рисунку 3 (найраціональнішим способом):

Сума кутів трикутника

VII. Засвоєння вмінь

Задачі, які треба розв’язати на уроці, умовно поділимо на три групи.

І група. Задачі на застосування теореми про зовнішній кут трикутника.

1. Знайдіть внутрішні кути трикутника, якщо зовнішні кути при двох його вершинах дорівнюють 135° і 110°.

2. Один із зовнішніх кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 60°. Знайдіть внутрішні кути трикутника.

ІІ група. Задачі на застосування наслідка з теореми про зовнішній кут трикутника.

Зовнішні кути трикутника відносяться як 3 : 4 : 5. Знайдіть внутрішні кути трикутника.

ІІІ група. Задачі на застосування теореми про суму кутів трикутника та про зовнішній кут.

Рівень Б

У рівнобедреному трикутнику ABC з основою AC проведено бісектрису AD. Знайдіть кути даного трикутника, якщо Сума кутів трикутника

Рівень В

1. Бісектриса рівнобедреного трикутника, проведена з вершини кута при основі, дорівнює основі трикутника. Знайдіть його кути.

2. Бісектриса зовнішнього кута при основі рівнобедреного трикутника перетинає продовження бічної сторони. Довжина відрізка бісектриси від початку до точки перетину дорівнює основі трикутника. Знайдіть внутрішні кути трикутника.

VIII. Підсумки уроку

Для кутів трикутника MNK, зображеного на рисунку 4, записати якомога більше правильних рівностей (проводимо “аукціон”).

Сума кутів трикутника

ІХ. Домашнє завдання

Вивчити теоретичний матеріал.

Виконати усно вправу.

Дано три зовнішні кути трикутника при різних вершинах. Скільки з них можуть бути гострими?

Виконати графічну вправу.

Накресліть гострокутний трикутник ABC.

А) Виміряйте кути трикутника та обчисліть їх суму.

Б) На промені AC позначте точку D, яка не належить відрізку AC. Визначте градусну міру кута BCD, користуючись теоремою про зовнішній кут трикутника.

В) Визначте вид трикутника BCD за величиною кутів.

Письмово розв’язати задачі.

1. Один із внутрішніх кутів трикутника дорівнює 40°, а один із зовнішніх – 125°. Знайдіть решту внутрішніх і зовнішніх кутів.

2. Знайдіть внутрішні кути трикутника, якщо сума двох із них дорівнює 150°, а один із зовнішніх кутів дорівнює 80°.

Джерела:

1. Уроки геометрії. 7 клас./ С. П. Бабенко – Х.: Вид. група “Основа”, 2007.- 208 с.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сума кутів трикутника - Плани-конспекти уроків по математиці
 »