Суперництво політичне

Політологічний словник

Суперництво політичне – одна з форм відносин політичних сил суспільства, що є антиподом політичного співробітництва. Основу С. п. становить розходження політичних інтересів учасників політичного процесу або навіть абсолютна їх протилежність, яка може викликати великі й гострі політичні та інші конфлікти. В умовах гострої соціально-економічної кризи, слабкого розвитку демократичних традицій, низької політичної культури громадян, основних суб’єктів політичного процесу С. п. може виявитися домінуючим у політичних

відносинах і призвести до соціальних протистоянь, зіткнень, навіть у формі повстань, революцій, громадянських війн тощо, які можуть стати загрозливими для функціонування суспільства. Водночас С. п. – це нормальний, закономірний процес політичної боротьби, якщо він відбувається в цивілізованих, конституційних формах, оскільки мобілізує учасників політичних дій і процесів на пошук кращих шляхів розвитку суспільства, активно впливає на вдосконалення теорій, стратегії і тактики політичної боротьби.

Политическая психология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001; Головатий М. Ф. Політична психологія. – К., 2001; Ворожейкин И. Е., Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Конфликтология: Учебник. – М., 2000; Ложкин Г. В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. – 2-е изд., стереотип. – К., 2002; Политическая социология. – Ростов н/Д, 1997.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Суперництво політичне - Довідник з політології