Суспільна (ринкова) вартість

Суспільна (ринкова) вартість – втілена й уречевлена в товарі абстрактна праця, один із найважливіших факторів визначення ринкової ціни. Величина суспільної (ринкової) вартості визначається кількістю суспільно необхідного робочого часу і змінюється прямо пропорційно до кількості часу, затраченого на виробництво товару, і обернено пропорційно до продуктивності праці. Вартість виявляється у міновій вартості, при порівнянні одного товару з іншим. В умовах ринкової економіки суспільна (ринкова) вартість формується в конкурентній боротьбі при наявності рівноваги між попитом і пропозицією. На сучасному етапі економічної теорії у деяких країнах СНД при визначенні ринкової вартості відбуваються значні зміни. Деякі економісти називають їх революцією у теорії вартості. Сьогодні одержав широкого розповсюдження новий підхід до розв’язання питання про вартість – аналіз граничної корисності. Головна його ідея в тому, що вартість (цінність) визначається ступенем корисного ефекту (див. Концепція граничної корисності).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Суспільна (ринкова) вартість - Економічний словник