Суспільно необхідний робочий час

Суспільно необхідний робочий час – час, потрібний для виготовлення споживчої вартості за наявних суспільно нормальних умов виробництва і при середньому в даному суспільстві рівні вмілості та інтенсивності праці. Затратами С. н. р. ч. на одиницю товару визначається величина його вартості. С. н. р. ч. не є величиною постійною. Вона залежить від продуктивності праці. Виявом прогресу суспільства є постійне зниження суспільно необхідного часу на основі зростання продуктивності праці. У практиці господарювання, як правило, С. н. р. ч. визначає група підприємств, яка виробляє основну масу даної продукції. Підприємства, на яких індивідуальний робочий час перевищує величину суспільно необхідного робочого часу, повинні вживати заходів до зменшення затрат часу, до усунення цієї невідповідності. Ігнорування цього неминуче веде до банкрутства підприємств. Неухильне зниження затрат робочого часу є одним з найважливіших факторів підвищення економічної ефективності виробництва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Суспільно необхідний робочий час - Економічний словник