Суспільства знань концепція

Суспільства знань концепція – концепція майбутнього суспільства, в якому найважливішим джерелом багатства нації є нові знання, що формуються і поширюються в галузі “індустрії знань”, а головною формою багатства в ньому є інтелектуальний і духовний світ громадян, бо матеріалізується в їх інтелектуальній власності. Автори С. з. к. – американські вчені Ф. Махлуп, П. Дракер та ін. Наближеною за змістом до неї є концепція інформаційної економіки. На думку П. Дракера, основними працівниками такого суспільства є “розробники знань”,

кожен з яких є нащадком вчорашніх найманих працівників, а нині – професіоналом, здатним приймати рішення в межах своєї компетенції. Отже, власниками інтелектуальної власності стала переважна більшість зайнятих, які мають вищу і середню освіту. У США на професії з переважанням інтелектуальної власності припадало 85% зайнятих, у Німеччині – 89%, в Японії – 90%. У суспільстві, яке сформувалося у 90-х XX ст., провідну роль нібито відіграють малі і середні підприємства, а отже, “підприємницька економіка”. В ній клас таких підприємців ухвалює нові інноваційні рішення, капітал порівняно зі знаннями посідає другорядне
місце, але витрати на виробництво і поширення знань перетворилися в головну форму поширення інвестицій. Такій “економіці знань” загрожують мілітаризм і військові витрати. Основною суперечністю “суспільства знань” автори цієї концепції називають суперечність між високооплачуваними працівниками, зайнятими творчою працею, і низькооплачуваним обслуговуючим персоналом. Складовою С. з. к. є концепція “економіки знань”. Основними недоліками концепції “С. з. к.” є абстрагування від ролі власності на засоби виробництва у формуванні такого суспільства, ігнорування реальної основної суперечності капіталізму, характеристика суспільства лише з боку одного елемента продуктивних сил, переоцінка ролі малих і середніх підприємств, не врахування надбудовних підсистем суспільних відносин – політики, права та ін. Крім того, в ній значною мірою відтворюються недоліки концепції людського капіталу (див. Теорія людського капіталу).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Суспільства знань концепція - Економічний словник