Суспільство

Суспільство – система суспільних відносин і зв’язків між окремими індивідами, трудовими колективами, соціальними верствами і групами та іншими суб’єктами, що виникають і розвиваються в процесі їх життєдіяльності і підпорядковуються особливим законам функціонування та розвитку. Матеріальною основою розвитку С. є технологічний спосіб виробництва, передусім розвиток системи продуктивних сил. З урахуванням вимог принципу історизму конкретизацією поняття С. є певний тип суспільно-економічної формації, двома основними метасистемами

якої є базис і надбудова (див. Базис). До надбудовних відносин належать такі найважливіші підсистеми С., як соціальні, правові, політичні, національні, ідеологічні, культурні та ін. Загальним законом розвитку С. є закон адекватності надбудовчих відносин рівню, характеру та структурі базису, передусім базисний відносинам, тобто економічнім відносинам, вирішальну роль серед яких відіграють відносини економічної власності. Надбудовні відносини разом з економічними формують систему суспільних відносин, розвиток яких здійснюється як згідно зі спільними для цієї системи законами, так і відповідно до вимог, які висуває кожна з цих підсистем законів. Якщо враховувати лише матеріально-речовий зміст С. та цивілізаційний підхід, то виокремлюють аграрне, індустріальне та постіндустріальне С.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Суспільство - Економічний словник