Суспільство і суспільні відносини

Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Історичний аспект виникнення держави

1. Суспільство і суспільні відносини.

Усім вам доводилося вживати поняття “країна”, “держава”.

Пригадайте, як ви визначали ці поняття при вивченні географії, історії, практичного курсу правознавства.

Інколи слова “країна” й “держава” використовують як синоніми, але в більшості випадків між ними є суттєва різниця. Поняття “країна” вживають переважно географи, позначаючи великі тери­торії, виокремлені географічним

положенням і природними ресур­сами. При цьому поняття “країна” може застосовуватися як до території, що має власний уряд і є незалежною, так і до території залежної. Країною називали Індію, яка була колонією – складовою Британської імперії. Країною її можна назвати і тепер, коли вона є великою незалежною державою.

А от слово “держава” уживають лише для позначення утворення, яке має певні додаткові ознаки. Про них ітиметься на наступному уроці.

Однак і в країні, і в державі обов’язково живуть люди. Сукупність людей називають суспільством.

Запропонуйте, як можна назвати групи, які зображені

на фотографіях.

Суспільство і суспільні відносини

Суспільство і суспільні відносини

Суспільство – це ознака тільки людського співтовариства. Го­ворячи про тварин, навіть найрозвинутіших – мавп, собак чи дель­фінів, слово “суспільство” не використовують. Відносини, що ви­никають у людському суспільстві, називають суспільними (або соціальними – від слова “соціум”) відносинами.

Життя людей надзвичайно багатогранне, тому й суспільні від­носини є дуже різноманітними.

Суспільство і суспільні відносини

Наведіть приклади суспільних відносин, які належать до кожного із зазначених видів.

Вивчаючи правознавство, ви матимете справу з правовими відносинами, які регулюються нормами права. Проте не завжди стосунки людей регулювалися нормами права.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Суспільство і суспільні відносини - Правознавство