Світ твоїх захоплень

ТЕМА: ДОЗВІЛЛЯ

UNIT 7. HOBBIES AND PASTIMES

УРОК 84 (9-10)

Підтема: Світ твоїх захоплень.

Мета: Узагальнити лексико-граматичний матеріал розділу “Хобі і захоплення”.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Тренувати учнів у письмі з використанням візуальних і вербальних опор.

Підготувати учнів до виконання проекту “Му Hobby Poster” або “Hobby Survey”.

Виховувати бажання з користю проводити вільний час.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки із завданням для

письма “Nick and the Mouse” (HO).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we’ll review the material on the topic “Hobbies and Pastimes”. We’ll also check your speaking and writing skills and prepare for the Project Work.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Впр. 4 (с. 114). Гра “Miming Game”.

Один з учнів за допомогою міміки та жестів показує, чим він захоплюється. Клас намагається відгадати, ставлячи запитання в Present Continuous.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Grammar and Vocabulary Practice

1. Узагальнення лексико-граматичного матеріалу.

Впр. 5 (с. 115).

Учні письмово виконують

вправу, потім по черзі читають речення.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

1) Учитель викликає учнів до дошки для подання підготовленого усного повідомлення

За обраною темою.

Т: Now pupils I’d like to listen to your stories about hobbies and pastimes. You’ve prepared one of the four topics. Who wants to speak about his or her hobby? I think there are pupils who will speak on different topics.

2) РЗ, впр. 4 (c. 83).

Учні ланцюжком читають доповнені речення.

Writing

3. Тренування учнів у письмі.

Написання розповіді з опорою на малюнки й запитання (НО).

Т: Look at the pictures and answer the questions. Write a story about Nick and the Mouse.

HO:

Write a story about Nick and the Mouse.

1. Was Nick at home last night?

2. What was he doing? What do you think his hobby is?

3. What was he drawing?

4. What did Nick see when he looked around?

5. Was the Mouse afraid of the boy?

6. Was the boy afraid of the Mouse?

7. What did Nick begin to draw?

8. Where did he put the picture of the cat?

9. Did the mouse run away? Why?

10. What do you think of the boy? Was he clever and good at drawing?

11. Do you think he will become an artist?

Світ твоїх захоплень

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

На вибір учнів впр. 6 (с. 115) або РЗ, впр. 5 (с. 83).

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: I think we have worked well today. You’ve practised speaking and writing on the topic “Hobbies and Pastimes”. Your homework for the next time is to choose either the Project Work of ex. 6 p. 115 or making a poster about your hobbies and interests. Let us look at ex. 6 p. 115 and read the instructions. Is anyone ready to choose this task as homework?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Світ твоїх захоплень - Плани-конспекти уроків по англійській мові