Світлові кванти – КВАНТОВА ФІЗИКА

Формули й таблиці

ФІЗИКА

КВАНТОВА ФІЗИКА

Світлові кванти

Гіпотеза Планка

Світлові кванти   КВАНТОВА ФІЗИКА

Е – енергія кванта (фотона), ;

ν – частота світла, ;

H – постійна Планка, h = 6,63 – 10-34 Дж – с.

Квантова теорія

Світлові кванти   КВАНТОВА ФІЗИКА

M – маса фотона, ;

С – швидкість світла у вакуумі, с = 3 – 108 м/c;

Р – імпульс фотона, .

Світлові кванти   КВАНТОВА ФІЗИКА

U3 – замикаюча напруга, ;

υmax – максимальна швидкість електрона, ;

Е – заряд електрона, е = 1,6 – 10-19 Кл;

M – маса електрона,

m5 = 9,109534 – 10-31 кг.

Рівняння Ейнштейна для фотоефекту

Світлові кванти   КВАНТОВА ФІЗИКА

Світлові кванти   КВАНТОВА ФІЗИКА

Авих – робота виходу електрона, ;

Mυ2/2 – кінетична енергія фотоелектрона.

Червона границя фотоефекту

Світлові кванти   КВАНТОВА ФІЗИКА

υmin – частота червоної границі фотоефекту, .

Ефект Комптона

Світлові кванти   КВАНТОВА ФІЗИКА

Світлові кванти   КВАНТОВА ФІЗИКА

λк – комптонівськая довжина хвилі, λк = 2,43 – 10-12 м;

λ’ – довжина хвилі розсіяного рентгенівського випромінювання, ;

λ – хвиля первинного пучка, .

Тиск світла. Досвід Лебедєва

Р = E/с

Δр = mυ – при поглинанні;

Δр = 2mυ – при відбитт;.

Δр – зміна імпульсу фотона, .

Світлові кванти   КВАНТОВА ФІЗИКА

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Світлові кванти – КВАНТОВА ФІЗИКА - Формули й таблиці