СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Культурологічний словник

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА: 1) Сукупність усіх літератур світу з найдавніших часів до наших днів. 2) Золотий фонд культури людства, що включає найвищі досягнення літератур світу. 3) Історично закономірний етап у розвитку літератур світу, коли виникає спільність і взаємозв’язок між ними. Поняття С. л. ввійшло до наукового обігу у ХІХ ст. Ідея взаємозв’язків літератур світу почала вперше розроблятися в епоху романтизму. Першим дав формулювання її Гете: “Тепер ми вступили в епоху світової літератури, і кожен повинен сприяти тому, щоб прискорити появу цієї епохи” (“Розмова з Еккерманом”, 31 січня 1827 р.). Розширення засобів інформації – преси, радіо, телебачення – посилює взаємозв’язок і робить надбанням усіх народів скарби світової культури.


СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА - Культурологічний словник