СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

УРОК 35. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

Очікувані результати: учень визначає суттєві ознаки понять “світове господарство”, “міжнародний поділ праці”, “глобалізація”; називає основні форми міжнародного співробітництва.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, контурні карти.

Опорні поняття: світове господарство, спеціалізація, міжнародний поділ праці, міжнародна економічна інтеграція, глобалізація.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація

навчальної діяльності

Слово “господарство” ви добре знаєте, ви часто чуєте словосполучення “домашнє господарство”, “господарство країни”, “світове господарство”. Ці поняття об’єднує праця і взаємозв’язки між їхніми складовими, наприклад між людьми в домашньому господарстві, між окремими галузями господарства країни або окремих країн у світовому господарстві. Саме світове господарство ми вивчатимемо сьогодні.

II. Актуалізація опорних знань

– Що розуміють під терміном “спеціалізація”?

– Наведіть приклади продукції, на якій спеціалізується промисловість України.

Чи можна уявити собі сучасне господарство України без зв’язків з іншими країнами? Чому?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про світове господарство. Міжнародна економічна інтеграція й міжнародний географічний поділ праці

Світовим господарством називають сукупність господарств усіх країн світу, пов’язаних міжнародними економічними відносинами. Його розвиток пов’язаний зі збільшенням обсягів міжнародної торгівлі, зрощенням господарств окремих країн, що виражається в розвитку й удосконалюванні різних форм міжнародної економічної інтеграції.

Міжнародна економічна інтеграція на регіональному рівні отримала назву “регіоналізація”.

2. Форми міжнародного співробітництва. Географія і структура міжнародної торгівлі

– Зовнішня (міжнародна) торгівля,

– вивезення капіталу (інвестиції),

– науково-технічне співробітництво,

– підготовка кадрів,

– міжнародний туризм,

– створення спільних підприємств.

Найбільше торгують розвинені країни (на їх взаємний обмін припадає майже 60 % обігу світової торгівлі).

3. Географія інших форм міжнародного співробітництва

Є переміщенням фінансових ресурсів (інвестування) з однієї країни до іншої для одержання прибутку.

В епоху НТР особливого значення набуло науково-технічне співробітництво (обмін новітніми технологіями, торгівля науково-технічною інформацією у вигляді патентів і ліцензій).

4. Поняття про глобалізацію

Глобалізація – це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції. В економічній сфері вона характеризується поширенням ринкової економіки, поглибленням міжнародного географічного поділу праці, активним перемежовуванням виробничих, фінансових і трудових ресурсів у масштабах усієї планети.

IV. Закріплення матеріалу

– Нанесіть на контурну карту країни з найбільшими обсягами зовнішньої торгівлі.

– Які країни лідирують у вивезенні капіталів? Які форми має науково-технічне співробітництво?

– Складіть схему “Форми міжнародного співробітництва”.

– Глобалізм зустрічає не лише підтримку, але й протидію з боку деяких країн, окремих верств і груп населення. Чим вони аргументують свою позицію?

V. Домашнє завдання

Для записів:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ - Плани-конспекти уроків по географії