Світові ринки капіталу

Світові ринки капіталу – сукупність економічних відносин між власниками капіталу та споживачами з приводу його прибуткового використання через обмін. С. р. к. формуються в процесі міграції капіталу. С. р. к. поділяють на ринки підприємницького і ринки позичкового капіталів. Ринок підприємницького капіталу пов’язаний з реалізацією довготермінових інвестицій і створенням філіалів, дочірніх компаній та змішаних підприємств. Капіталовкладення в закордонні господарські об’єкти забезпечують контроль за ними з боку інвестора і визначаються

як прямі іноземні інвестиції. Ринок позичкового капіталу у сфері зовнішньоекономічних відносин постає у формі відносин з приводу надання міжнародних кредитів у товарній чи грошовій формах на умовах строковості, повернення, платності. Ринок позичкового капіталу пов’язаний з відносинами з приводу вкладення капіталу в іноземні облігації, акції, сертифікати, інші цінні папери з метою отримання прибутку. Про обсяг С. р. к. чітке уявлення дають масштаби світового фінансового ринку, складовими якого є міжнародні валютні ринки, міжнародні ринки акцій і міжнародні ринки позичкового капіталу: щомісячно на світовому
фінансовому ринку переміщується із країни в країну понад 3 трлн дол., причому 2 трлн з них – гроші, що не контролюються державою; щоденно на світових валютних ринках обертається понад 12 трлн дол. їх постійний обмін на фондових біржах постає як світовий ринок цінних паперів. Цінні папери визначають вартість матеріальних ресурсів (засобів виробництва і предметів праці), перебувають в обігу та є важливим елементом регульованої ринкової економіки. С. р. к. характеризуються нестабільністю: стрімке підвищення курсу акцій, що визначає великі прибутки, нерідко змінюється біржовим крахом – різким зниженням курсу акцій внаслідок циклічності матеріального виробництва, політичних, соціальних чи інших факторів. Певною мірою запобігає таким коливанням гнучка податкова політика. С. р. к. повільно входять в економіку України через економічну та політичну нестабільність у державі, відсутність належного правового забезпечення іноземних інвесторів, інвестиційного клімату (передусім корумпованість чиновників і високі податки) та ін. Іноземні капіталовкладення в українську економіку незначні: за 1991-2004 – бл. 7 млрд дол. (бл. 82 дол. на людину, тоді як в Угорщині та деяких інших країнах Східної Європи – понад 1000 дол.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Світові ринки капіталу - Економічний словник