Світові ринки послуг

Світові ринки послуг – сукупність економічних відносин між суб’єктами світового господарства з приводу надання послуг. В основі С. р. п. лежить швидко зростаюча частина світового господарства – сфера послуг. Зараз частина всіх видів послуг у економічно розвинутих країн наближається до 70%. Серед основних передумов створення С. р. п. є поглиблення міжнародного поділу праці, високий рівень розвитку продуктивних сил, зростання життєвого рівня у багатьох країнах. С. р. п. характеризуються певними особливостями. Послуги в міжнародній торгівлі

надаються і споживаються одночасно і не зберігаються. Посередники, як правило, не використовуються. С. р. п. значно впливають на міжнародну торгівлю товарами. При поставках товарів за кордон все більше зустрічаються різноманітні послуги – від аналізу ринку до транспортування товарів. С. р. п. більшою мірою, ніж інші, захищаються державами, оскільки знаходяться у їх власності або контролюються ними. С. р. п. діляться на окремі, більш вузькі, ринки. Важливе місце серед них займає світовий ринок ліцензій і ” ноу-хау”, інженерно-консультаційних послуг. Значна частина останніх є складовим елементом контрактних
поставок машинобудівної продукції, спорудження об’єктів за кордоном та ін. При цьому реалізуються послуги з проектування, консультування, спорудження господарських потужностей тощо. Широкого розвитку набув світовий ринок транспортних послуг, що включає і світовий фрахтовий ринок. У повоєнні роки значно виріс світовий ринок туристських послуг. Серед інших видів С. р. п. – світовий ринок рекламних, страхових послуг, світовий ринок програмного забезпечення для ЕОМ. Головними експортерами та імпортерами на С. р. п. є розвинуті країни світу. Зараз на С. р. п. діють як спеціальні компанії, так і промислові фірми. Вони пропонують широкі пакети послуг, що веде до стирання різниці між ними. Поряд з диверсифікацією С. р. п. помітна тенденція до інтеграції послуг за окремими напрямами. Так, активно розвивається система фінансових послуг. Торгівля на С. р. п. регулюється двосторонніми угодами (щодо транспорту, зв’язку). В межах інтеграційних об’єднань відбувається багатостороннє регулювання торгівлі послугами. Так, ЄС вже зняті чисельні обмеження на торгівлю послугами. Значний вплив на регулювання С. р. п, справляють міжнародні організації ГАТТ, ЮНКТАД та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Світові ринки послуг - Економічний словник