Світовий конгрес українських юристів (СКУЮ)

Світовий конгрес українських юристів (СКУЮ) – міжнародна неурядова організація, до якої входять національні об’єднання українських юристів, що діють як в Україні, так і за її межами. Заснована 22.X.1992 на установчих зборах Першого світового конгресу українських юристів. Членами – засновниками СКУЮ є національні об’єднання українських юристів Австралії, Аргентини, Канади, Франції, Великобританії, Польщі, США та України. Головна мета СКУЮ – встановлення постійних контактів на міжнародному рівні між українськими правничими організаціями

й окремими юристами в Україні та правничими спілками й національними об’єднаннями інших країн. Конгрес покликаний сприяти залученню українських юристів до справи розвитку демократичних перетворень і розбудови правової держави в Україні, вирішенню міжнародних і національних проблем правового та гуманітарного характеру. Основними формами діяльності СКУЮ згідно з його статутом є: проведення міжнародних юридичних конгресів, конференцій, симпозіумів, семінарів; розробка правових програм та окремих законопроектів; наукові дослідження з питань права; видавнича, комерційна та науково-пропагандистська діяльність;
участь у підготовці і перепідготовці спеціалістів з права; обмін делегаціями юристів; організаційна і технічна підтримка національних правових об’єднань. СКУЮ не є політичною організацією. Він діє на засадах добровільності, самоврядування, виборності та підзвітності керівних органів і осіб, рівноправності його членів, гласності. До керівних органів СКУЮ належать: його найвищий орган – Збори СКУЮ, Керівна рада СКУЮ, Консультативно-дорадча рада Європи, Консультативно-дорадча рада Америки й Австралії. Керівна рада складається з Президента СКУЮ, який здійснює загальне керівництво діяльністю СКУЮ, першого віце-президента, трьох віце-президентів, а також з представників держав і організацій, що входять до СКУЮ. У структурі Конгресу діє секретаріат, контрольні органи, постійні і робочі комісії та групи. У своїй практичній діяльності СКУЮ керується нормами міжнародного права, законодавством Держав, на території яких він діє, і своїм статутом, затвердженим у новій редакції Другим світовим конгресом українських юристів, що відбувся 21-24.Х. 1994 у Києві.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Світовий конгрес українських юристів (СКУЮ) - Довідник з правознавства