ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: ознайомити учнів з таблицею множення числа 5; удосконалювати навички розв’язування задач дією множення; закріплювати знання таблиці множення і ділення на 2, 3, 4; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 121, завдання 734;735)

Завдання 734

– Прочитайте вирази з однаковими відповідями; у відповіді яких є цифра 3; відповіді є сусідами числа 8.

Завдання 735

– На скільки кілограмів

більше господарка зібрала малини, ніж агрусу?

2. Гра “Ланцюжок”

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

3. Гра “Віконечка”

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

4. Гра “Угадай число”

– Вставте такі числа, щоб рівності стали істинними.

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

– Як знайти доданок? зменшуване? від’ємник?

5. Хвилинка каліграфії з логічним завданням

– Продовжіть ряд чисел до 50.

5; 10; 15;…

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми вивчимо таблицю множення числа 5.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 121-122)

Завдання 736. Колективне опрацювання

матеріалу

Учні пояснюють, як склали таблицю множення числа 5 і таблицю множення на 5. Порівнюють їх.

Завдання 737

Учні “ланцюжком” лічать п’ятірками до 50.

Завдання 738

Учні пояснюють, як виконати обчислення, користуючись таблицею множення числа 5.

Завдання 739. Коментоване розв’язування завдання

Учні по черзі пояснюють завдання, працюючи в зошитах.

Завдання 740.

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та самостійно розв’язують.

Завдання 741. Колективне ознайомлення зі змістом задачі, її аналіз

Один учень записує умову на дошці і розв’язує задачу.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею

Садівник посадив дерева в 4 ряди, по 5 дерев у кожному. Скільки всього дерев посадив садівник?

– Складіть обернену задачу.

2. Гра “Добери число”

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

3. Геометричний матеріал

Довжина першого відрізка 15 см, другий відрізок на 5 см коротший від першого, а третій – на 6 см коротший від другого. Накресліть ці відрізки.

4. Офтальмологічна пауза

5. Розв’язування логічних задач

1) В одному літрі 5 склянок води. Скільки склянок води в двох десятилітрових відрах? (100 склянок)

2) Миколка з’їв 4 сливи, а 6 – Настуся. Скільки слив з’їла їхня бабуся?

3) На галявині пасеться кілька кіз. У них 12 ніг. Скільки голів у цих кіз? (3) Скільки рогів? (6)

4) Розшифруйте ребус: 5 – [ ] = 5.

Розв’язання. У цьому ребусі добуток складається з множника 5 (не рівного нулю!) і другого множника – невідомого. Добуток дорівнює першому множнику. Отже, другий множник дорівнює одиниці.

Відповідь: 5 – 1 = 5.

5) Школярі посадили 15 кущів смородини й агрусу. На кожен кущ агрусу припадає два кущі смородини.

Скільки кущів смородини посадили школярі? (10)

Скільки кущів агрусу посадили школярі? (5)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 122, завдання 742; 743.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ - Плани-конспекти уроків по математиці