ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ, У ЯКИХ ДВІЧІ ПОВТОРЮЄТЬСЯ ТА САМА БУКВА. СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ЗА МАЛЮНКОМ І СХЕМОЮ

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 84. ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ, У ЯКИХ ДВІЧІ ПОВТОРЮЄТЬСЯ ТА САМА БУКВА. СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ЗА МАЛЮНКОМ І СХЕМОЮ

Мета: ознайомити учнів з таблицею множення числа 5; навчати складання задач за малюнком і схемою; вдосконалювати навички розв’язання задач дією множення; закріплювати знання таблиці множення і ділення на 2; 3; 4; формувати вміння знаходити значення виразів, у яких двічі повторюється та сама буква; розвивати логічне мислення, увагу;

виховувати дбайливе ставлення до природи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 99, завдання 645; 646)

Завдання 645

– Скільки парт у кожному ряді?

Завдання 646

– Прочитайте вирази, у відповіді яких є цифра 4; цифра 6; цифра 1.

2. Гра “ланцюжок”

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ, У ЯКИХ ДВІЧІ ПОВТОРЮЄТЬСЯ ТА САМА БУКВА. СКЛАДАННЯ І РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ЗА МАЛЮНКОМ І СХЕМОЮ

3. Гра “добери знак”

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ, У ЯКИХ ДВІЧІ ПОВТОРЮЄТЬСЯ ТА САМА БУКВА. СКЛАДАННЯ І РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ЗА МАЛЮНКОМ І СХЕМОЮ

4. Гра “віконечка”

– Вставте такі числа, щоб рівності стали істинними.

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ, У ЯКИХ ДВІЧІ ПОВТОРЮЄТЬСЯ ТА САМА БУКВА. СКЛАДАННЯ І РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ЗА МАЛЮНКОМ І СХЕМОЮ

– Як знайти доданок? зменшуване? від’ємник?

5. Хвилинка каліграфії з

логічним завданням

Продовжіть ряд чисел до 50.

5; 10; 15; …

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми вивчимо таблицю множення числа 5.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 99-100)

Завдання 647. Коментоване розв’язування прикладів

Учні додають, а потім замінюють додавання множенням.

Завдання 648. Колективне опрацювання матеріалу

– Прочитайте рівність 5 – 8 = 40. Що показує множник 8? Як перевірити, що 5 – 8 = 40?

Завдання 649. Колективне опрацювання матеріалу

Учні пояснюють, як склали таблицю множення числа 5. Вивчають її напам’ять.

Завдання 650

Учні пояснюють, як виконати обчислення, користуючись таблицею множення числа 5.

Завдання 651

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та самостійно розв’язують. Після цього складають обернену задачу.

Завдання 652. Самостійне виконання завдання

Один учень працює біля дошки.

Завдання 653

Учні з місця складають за малюнком і схемою задачу із запитанням: “Скільки всього вареників у мисках?”.

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

Завдання 654. Коментоване розв’язування завдання

Учні пригадують співвідношення між одиницями довжини. По черзі пояснюють завдання, працюючи біля дошки.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра “Добери число”

– Випишіть числа, які діляться на 5 : 10; 12; 35; 41; 45; 30; 15; 23; 20; 25; 37. Що цікавого ви помітили?

2. Робота над задачею

В Артема 4 монети по 5 к., а у його брата – 5 таких монет. Скільки копійок у двох братів разом?

3. Обчислення значень виразів

ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ, У ЯКИХ ДВІЧІ ПОВТОРЮЄТЬСЯ ТА САМА БУКВА. СКЛАДАННЯ І РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ЗА МАЛЮНКОМ І СХЕМОЮ

4. Офтальмологічна пауза

5. Розв’язування логічних задач

1) Завдання 855*.

В одному літрі 5 склянок води. Скільки склянок води в двох десятилітрових відрах? (100 склянок)

2) Миколка з’їв 4 сливи, а 6 – Настуся. Скільки слив з’їла їхня бабуся?

3) На галявині пасеться кілька кіз. У них 12 ніг. Скільки голів у цих кіз? (3) Скільки рогів? (6)

4) Івась старший від Володі, а Володя старший за Мишка. Хто із хлопців наймолодший? (Мишко)

5) Розшифруйте ребус: 5 – [ ] = 5.

Розв’язання. У цьому ребусі добуток складається з множника 5 (не рівного нулю!) і другого множника – невідомого. Добуток дорівнює першому множнику. Отже, другий множник дорівнює одиниці.

Відповідь: 5 – 1 = 5.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 100, завдання 656; 657.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТАБЛИЦЯ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ, У ЯКИХ ДВІЧІ ПОВТОРЮЄТЬСЯ ТА САМА БУКВА. СКЛАДАННЯ І РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ЗА МАЛЮНКОМ І СХЕМОЮ - Плани-конспекти уроків по математиці