Татеїсі Кадзума

Татеїсі Кадзума (нар. 1900) – японський підприємець і фахівець у галузі менеджменту. Автор монографії “Вічний дух підприємництва”. Запорукою успіху компанії Т. вважає такі умови (фактори) менеджменту: 1) існування чіткого кредо компанії; 2) узгодження цілей компанії із природною поведінкою людей (людський фактор); 3) розподіл доходів; 4) корпоративний дух і спільна діяльність; 5) політика загальної зацікавленості; 6) перспективний ринок збуту (нові товари); 7) оригінальна технологія; 8) ефективне керівництво. Філософія менеджменту, згідно з Т.,

укладається в такі основні складові: І – чотири характерних ознаки ідеального місця роботи: а) привабливий вигляд; б) талановиті працівники; в) задоволення смаків покупця; г) винагорода за працю й ретельність; II – три головні напрями менеджменту: а) вивчати запити покупця; б) адекватно оцінювати кожного працівника; в) заохочувати дух змагальності; III – три основні короткострокові цілі: а) відновити структуру прибутку; 6) створити інфраструктуру, що відповідає вимогам нового суспільства; в) пожвавити корпоративну організацію; IV – п’ять принципів оперативної діяльності: а) всі дії визначаються середньо – і довгостроковими планами; б) орієнтація на пріоритети; в) реальні строки операцій; тотальна оптимізація; д) відносини, що грунтуються на принципах чесності й скромності. Велику увагу Т. приділяє технології “трьох К” (комп’ютери, комунікації й контроль).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Татеїсі Кадзума - Економічний словник