Таємні угоди

Таємні угоди – форма недобросовісної конкуренції, що передбачає угоди між великими підприємствами про поділ ринків збуту, рівень цін, координацію їх діяльності та ін. У разі укладання угод (офіційних і неофіційних) про рівень цін, ринки збуту тощо виникають картелі (відкриті й таємні). За сучасних умов переважають такі Т. у.: 1) угоди про ціни (обмін ціновою інформацією, угоди про методи обчислення ціни; домовленості про однакові ціни на готові вироби і проміжну продукцію; угоди про формування цін у безпосередньому виробництві, їх встановлення в процесі реалізації товарів та ін.); 2) розподіл ринків збуту (розподіл квот про продаж, ринків за територіальною ознакою, за асортиментом товарів, розподіл постачальників та ін.); 3) колективні дії на підтримку домовленостей (колективний бойкот підприємств-аутсайдерів, колективна відмова від постачання товарів певній групі споживачів та ін.); 4) угоди про координацію торговельної політики та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Таємні угоди - Економічний словник