Текст як основа службового документа

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

Текст як основа службового документа

Основний елемент документа – це текст, який має такі ознаки:

Об’єктивність і достовірність змісту

Викладені факти мають відображати справжній стан речей

Точність

В документі не допускається подвійне тлумачення слів і висловів

Переконливість

Текст документа має сприяти прийняттю адресатом пропозиції або виконанню

прохань, викладених у документі

Нейтральність тону

Стилістично нейтральне забарвлення фрази (в усному мовленні) – речення (в писемному мовленні)

Повнота інформації

Зміст документа має відображати всі обставини справи

Максимальна стислість

У документі не допускаються зайві слова та смислові повтори, надмірно довгі міркування не по суті справи

Текст документа складається з логічних елементів: вступу, доказу, закінчення.

Вступ

Підготовка до сприйняття

документа (зазначається, з якого приводу укладається документ)

Доказ

Суть питання: докази, пояснення, міркування тощо

Закінчення

Формулювання мети, заради якої готується документ

Складовою частиною управління є діловодство (справочинство).

Діловодство – система документації, документування й організація роботи з документами.

Діловодство охоплює сукупність документів, прийомів, способів і форм роботи з ними. Працівники сфери управління майже 75 % свого робочого часу витрачають на роботу з документами. Щоб уникати проблем, пов’язаних з оформленням документів в управлінській сфері, необхідний єдиний порядок підготовки документів і роботи з ними. Доцільно проводити спеціальні інструктажі, лекційні, практичні чи семінарські заняття. Не завадило б мати інструкції з діловодства, зразки документів, які найчастіше використовуються в практичній діяльності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Текст як основа службового документа - Туризм