Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Африки

Розділ ІІ. Материки тропічних широт
Тема 1. Африка
& 11. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Африки

Пригадайте: 1. Що таке літосферні плити та чому вони здатні переміщуватися? 2. Що таке платформи й області складчастості? 3. Як пов’язані між собою тектонічні структури та форми рельєфу? 4. Як будова земної кори впливає на розміщення різних за походженням родовищ корисних копалин?

Тектонічна будова Африки. Рельєф материка залежить від будови земної кори, яка формувалась упродовж тривалого часу. Під впливом внутрішніх

і зовнішніх процесів сформувались основні тектонічні структури Африки й утворилися родовища різних за походженням корисних копалин.

Ще 2-3 млрд років тому Африку вкривали високі гірські системи, які з часом під дією зовнішніх сил Землі зруйнувалися. Утворилася давняАфрикано-Аравійська платформа, яка донині є основою материка. Протягом тривалої геологічної історії окремі ділянки платформи піднімалися, її фундамент виходив на поверхню. Так утворювалися щити (зокрема, на сході Африки й узбережжі Гвінейської затоки). В інших районах ділянки давньої платформи опускалися, її фундамент глибоко занурювався під товстий

осадовий чохол, що призвело до виникнення великих западин (Конго, Чад, Калахарі). Ці рухи земної кори супроводжувалися розломами, виверженнями вулканів, а також землетрусами.

Тривалий час Африка входила до складу давнього материка Гондвани. Як самостійний материк вона почала формуватись у середині мезозойської ери, майже 180 млн років тому, коли розколювалася Гондвана. Повне відокремлення Африки від Південної Америки й інших частин Гондвани відбулося вже на початку кайнозойської ери, майже 65 млн років тому. Тоді ж сформувалася й Африканська літосферна плита, у центрі якої розташована більша частина сучасної Африки. Цим пояснюється відносна сейсмічна стійкість основної її території. Лише крайня північна й північно-східна частини материка розташовані на стику сусідніх літосферних плит. Ці ділянки континенту є сейсмічно активними.

У кайнозойську еру Африканська літосферна плита почала розколюватися на сход системою глибоких розломів на дві частини. Нині в Східній Африці знаходиться одне з найвеличніших геологічних утворень на Землі – Східноафриканський рифт (мал. 15, с. 52) – зона розломів, яка продовжує розширюватися. Рифтова долина тягнеться від Червоного моря на південь уздовж лінії африканських озер – глибоких розломів земної кори, заповнених водою. Уздовж рифтової долини відбуваються землетруси й виверження вулканів.

– З’ясуйте, у якій частині Африканської літосферної плити й чому розташована давня Африкано-Аравійська платформа, а де – області складчастості різного віку.

Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Африки

Мал. 15. Рифтова долина Східноафриканських розломів

Області складчастості в Африці займають невеликі площі: на півночі – область молодої (альпійської) складчастості, на крайньому півдні – давньої (герцинської) складчастості.

Рельєф. Як уже зазначалося, рельєф материка пов’язаний із тектонічною будовою. Розглядаючи фізичну карту Африки (див. форзац 1 підручника), можна дійти висновку, що рельєф материка складається з підвищених рівнин. Низовин і високих гір небагато. Низовини розташовані переважно вздовж узбережжя морів та океанів.

Східну частину Африки займає досить високе (2000-3000 м) Східноафриканське плоскогір’я, яке сформувалося в межах щита давньої платформи. У цій частині Африки чимало діючих і згаслих вулканів. Саме тут розташована найвища вершина материка – вулкан Кіліманджаро (5895 м) (мал.16).

На північ від Східноафриканського плоскогір’я знаходиться Ефіопське нагір’я – великий гірський масив із пасмами високих гір і безліччю окремих згаслих вулканів. Воно виникло внаслідок численних виливів магми в межах Східноафриканського рифту. Високо підносячись над навколишніми рівнинами, нагір’я круто обривається на сході, а на заході спускається уступами, укритими тріщинами.

На південному сході височіють Драконові гори, які терасами спускаються до внутрішніх частин материка. Це підняті масиви на краях давньої платформи. На півдні Африки простяглися старі, дуже зруйновані, невисокі плосковершинні Капські гори. Вони виникли ще наприкінці палеозойської ери, майже 300 млн років тому. На північному заході материка, уздовж берегів Середземного моря тягнуться Атлаські гори. Це молодий гірський масив, що утворився в кайнозойську еру на краю Африканської літосферної плити.

Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Африки

Мал. 16. Вулкан Кіліманджаро

Отже, за висотою над рівнем моря Африку поділяють на дві частини: Низьку Африку (не перевищує 1000 м), що охоплює північну й західну частини материка, і Високу Африку (понад 1000 м), до якої належать її східна й південна частини.

Корисні копалини. Залягання корисних копалин пов’язане з геологічною будовою материка. На щитах, де кристалічні породи фундаменту платформи виходять на поверхню, і в областях складчастості різного віку знайдені родовища рудних корисних копалин. Багатий на руди металів (мідні, уранові, кобальтові, платинові, марганцеві, золото) так званий мідний пояс, що тягнеться через усю Східну Африку вздовж Східноафриканського рифту. Руди тут утворилися під час занурення магми в товщу земної кори по розломах. На півдні материка зосереджені найбільші у світі поклади алмазів. Зона Атлаських гір багата на залізні, ртутні, свинцеві, цинкові й інші руди (див. форзац 1 підручника).

Там, де фундамент платформи вкритий шаром осадових гірських порід, залягають нерудні корисні копалини. Найбільшими районами видобутку нафти й природного газу на материку є його північна частина й узбережжя Гвінейської затоки. Ці поклади пов’язані з осадовими породами чохла Африкано-Аравійської платформи.

– Користуючись фізичною картою, позначте на контурній карті основні райони залягання нафти й природного газу, мідних, залізних руд, золота й алмазів. Поясніть, до яких тектонічних структур і чому належать ці райони.

Коротко про головне!

– Основою материка є Африкано-Аравійська платформа – залишок давнього материка Гондвани. У її східній частині знаходиться система глибоких розломів – Східноафриканський рифт.

– За рельєфом Африку можна поділити на Низьку Африку та Високу Африку. Основними формами рельєфу є рівнини, зокрема Східноафриканське плоскогір’я. Найвища точка материка – вулкан Кіліманджаро.

– Гірських масивів в Африці небагато: на півночі – молоді Атлаські гори, на півдні – давні Капські гори. Горами також називають підняті краї платформи на південному сході – Драконові гори.

– В Африці багато родовищ різних корисних копалин. їх розміщення пов’язано з геологічною будовою материка. Найважливіші з них – нафта й газ (північ та узбережжя Гвінейської затоки), мідні й уранові руди, золото, алмази (південь і схід материка).

1. Розкажіть, як сформувався материк Африка.

2. Назвіть основні елементи тектонічної будови Африки та покажіть їх на карті.

3. Які форми рельєфу й чому переважають в Африці?

4. Назвіть найбільші рівнини та гірські системи Африки.

5. Поясніть на конкретних прикладах, як форми рельєфу в Африці пов’язані з будовою земної кори.

6. Поміркуйте, чому в різних частинах Африки є поклади корисних копалин різного виду й походження.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Африки - Географія