ТЕКТОНІЧНА БУДОВА. РЕЛЬЄФ, РОЛЬ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ СИЛ У ЙОГО ФОРМУВАННІ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ ЄВРАЗІЇ

Мета:

Навчальна: актуалізувати знання про основні форми рельєфу та тектонічні структури, формувати знання про загальні ознаки тектонічної будови та рельєфу Євразії, вдосконалювати практичні уміння та навички виявляти закономірності розташування основних форм рельєфу та корисних копалин за тематичними картами атласу;

Розвивальна: розвивати вміння встановлювати аналогії, порівнювати, будувати логічні міркування, робити висновки; виховна: виховувати самостійність, уважність, працелюбність.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання:

фізична карта Євразії, карта будови земної кори, підручники, атласи, контурні карти, ілюстративні матеріали.

Опорні та базові поняття: тектонічна будова, рельєф, платформа, щит, область складчастості, рівнини, гори, височини, низовини, плоскогір’я, корисні копалини.

Географічна номенклатура: гори: Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма); рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська; низовини: Прикаспійська, Індо-Гангська, Месопотамська; плоскогір’я: Декан, Середньосибірське; нагір’я: Тибет, Іранське; вулкани:

Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ

– Пригадайте, які природні компоненти, відповідно до плану характеристики материка, є наступними.

– Що таке рельєф? Які чинники рельєфоутворення вам відомі?

– Які загальні ознаки тектонічної будови властиві материкам, вивченим раніше?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Удома ви самостійно опрацьовували фізичну карту Євразії. Які особливості рельєфу, що вирізняють Євразію від інших материків, ви помітили?

Справді, в Євразії набагато більше, ніж на інших материках, рівнин та гірських систем. Гори в Євразії розташовані не на окраїнах, а в середині материка.

Для Євразії характерні коливання висот. Саме на території Євразії розташовані найвищі гори світу – Гімалаї з найвищою відміткою – Джомолунгмою.

Якщо ви уважно дивилися карту, то помітили, що в Євразії дуже багато різних видів корисних копалин.

Чим пояснити різноманіття поверхні та корисних копалин материка? Причини слід шукати в історії його геологічного розвитку.

1. Особливості тектонічної будови

В основі материка не одна, як зазвичай в інших континентів, а декілька платформ. Найдавніші платформи: Східноєвропейська, Сибірська, Китайська.

Платформи з’єднані між собою різновіковими складчастими поясами.

На материку утворилися гігантські області сучасної альпійської складчатості: Альпійсько-Гімалайський та Тихоокеанський складчасті пояси.

2. Загальні ознаки рельєфу

У межах платформ сформувалися рівнини різної висоти. На сході Європи розташована Східноєвропейська рівнина на однойменній платформі. Давнім азіатським платформам відповідають Середньосибірське плоскогір’я, Велика Китайська рівнина, плоскогір’я Декан, рівнини Аравійського півострова.

Молодим Західноєвропейській та Туранській платформам відповідають однойменні низовини.

Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс: Піренеї, Альпи, Апеннінські та Балканські гори, Карпати, Кримські гори, Кавказ, Памір, Гімалаї.

Тихоокеанський складчастий пояс проходить уздовж ланцюга островів – Великих і Малих Зондських, Філіппінських, Японських, Курильських, Сахаліну, півострова Камчатка, а потім переходить на материк, захоплюючи його північно-східну окраїну

3. Зовнішні чинники формування рельєфу

Давнє заледеніння. У Європі центр заледеніння був розташований на Скандинавському півострові, в Азії – на півострові Таймир. Утворення льодовикових форм рельєфу: валів, пагорбів, моренних гряд і улоговин.

Багаторічна мерзлота – утворення бугрів із крижаними ядрами усередині й великих неглибоких улоговин, які утворюються у результаті просідання поверхневих шарів у місцях танення ділянок підземного льоду.

Вітрова та водна ерозія.

Практична робота 10 (продовження)

Позначте на контурній карті гори: Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма); рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська; низовини: Прикаспійська, Індо-Гангська, Месопотамська; плоскогір’я: Декан, Середньо – сибірське; нагір’я: Тибет, Іранське; вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма.

4. Корисні копалини

Фундамент платформ, складчасті області – родовища рудних корисних копалин. Залізні та марганцеві руди – у надрах Східноєвропейської рівнини, Уральських гір, Скандинавського півострова, Індостану. Уздовж східної окраїни материка тягнеться пояс гірських систем, багатих на родовища олова й вольфраму. У породах докембрійського фундаменту давніх платформ є золото, срібло, платина.

Корисні копалини осадового походження. Родовища нафти розташовані у зниженнях давнього фундаменту, у передгірних западинах, на окраїнахплатформ, на шельфі морів. Найбільші запаси нафти – на Аравійському півострові, у районі Перської затоки, у Західному Сибіру, на Східноєвропейській рівнині, на шельфі Північного моря. Природний газ добувають на Східноєвропейській і Західносибірській рівнинах, Туранській низовині, із дна Північного моря.

Вугільні басейни – в осадовому чохлі Східноєвропейської, Індостанської, Китайсько-Корейської й Південнокитайської платформ.

Нерудні корисні копалини. На півострові Індостан, острові Шрі-Ланка – найбільші у світі родовища синіх сапфірів, червоних рубінів. У давньому фундаменті Середньосибірського плоскогір’я виявлена особлива порода – кімберліт, яка містить алмази.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

За картами атласу порівняйте рельєф Європи та Азії:

1) з’ясуйте, у якій частині світу більшу площу займають гірські системи;

2) установіть та порівняйте висоти максимальних відміток Європи та Азії;

3) зробіть висновки про причини розбіжностей рельєфу двох частин світу.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Опрацюйте §___.

– Дізнайтеся: а) які країни Євразії найчастіше потерпають від землетрусів та

Вулканізму; б) які методи попередження й боротьби з негативними наслідками землетрусів і вулканізму там використовують.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕКТОНІЧНА БУДОВА. РЕЛЬЄФ, РОЛЬ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ СИЛ У ЙОГО ФОРМУВАННІ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ ЄВРАЗІЇ - Плани-конспекти уроків по географії