ТЕКТОНІЧНА БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ АФРИКИ

Мета:

– актуалізувати знання про закономірності розміщення основних форм рельєфу та родовищ корисних копалин; сформувати знання про особливості тектонічної будови, розміщення основних форм рельєфу та корисних копалин на материку; продовжити вдосконалення практичних умінь та навичок роботи з картами атласу;

– розвивати вміння працювати з картами атласу, зіставляти, порівнювати їх; виконувати тестові завдання, здійснювати самоперевірку та корекцію знань;

– формувати позитивне ставлення до навчальної діяльності, зміцнювати

бажання самостійно досягти успіху в навчанні.

Обладнання: фізична карта Африки, тектонічна карта Африки, атласи, підручники, шаблони Африки, контурні карти, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть називати, показувати та позначати на карті основні форми рельєфу Африки; пояснювати зв’язки між тектонічною будовою, рельєфом і корисними копалинами материка; характеризувати розміщення корисних копалин.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Прийом “Картографічна

розминка”

Учитель (або один з учнів) ставить запитання за картою, показуючи географічні об’єкти, що характеризують географічне положення Африки.

Прийом “Бліцопитування”

– У чому полягає особливість географічного положення Африки?

– Назвіть і покажіть на карті крайні точки Африки.

– Які океани і моря омивають береги Африки?

– Які висновки про загальні ознаки природи Африки ви можете зробити, маючи знання про її географічне положення?

– Які етапи у вивченні і дослідженні Африки можна виділити?

– Який взаємозв’язок існує між будовою земної кори й основними формами рельєфу?

– Під дією яких чинників формуються різноманітні форми рельєфу?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Проблемне питання”

Відповідно до плану вивчення материка наступним етапом нашої роботи є дослідження особливостей тектонічної будови, рельєфу та корисних копалин материка.

Поміркуйте, чому ці три напрями досліджень поєднані разом.

Варіанти відповідей учнів.

Справді, саме від будови земної кори, історії її формування протягом геологічного розвитку Землі залежить розміщення основних форм рельєфу та корисних копалин. Сьогодні на уроці вам потрібно встановити та з’ясувати, як названа географічна закономірність відображена в Африці. Для цього вам стануть у пригоді вміння працювати з тематичними картами атласу.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Установлення особливостей геологічної будови материка

Робота з картою “Тектонічна карта Африки”, мультимедійною презентацією

Завдання. За тектонічною картою Африки установіть, які структурні елементи земної кори становлять основу материка, їх геологічний вік.

В основі африканського континенту лежить Африкано-Аравійська платформа, яка в далекому минулому була частиною давнього материка Гондвана. Вік гірських порід, що становлять її кристалічний фундамент, сягає понад 2-3 млрд років. Активізація внутрішніх процесів Землі в мезозої спричинила розкол Гондвани й рухи окремих ділянок платформи. Окремі частини платформи підіймалися, утворюючі високі плоскогір’я, другі – навпаки, опускалися, в результаті чого виникали крупні котловини, де накопичувалися осадові континентальні та морські гірські породи. Рухи земної кори, які супроводжувалися численними землетрусами й виверженнями вулканів, стали причиною утворення найбільшого на суходолі розламу земної кори – Східноафриканського.

На північно-західній і південній окраїнах материка розташовані складчасті структури. На них припадає близько 4 % площі Африки.

Висновок 1. В основі Африки лежить давня платформа. Це дає підстави зробити попередній висновок про переважання в Африці рівнинних форм рельєфу.

2. Установлення закономірностей розташування основних форм рельєфу

Завдання. Зіставте тектонічну та фізичну карту Африки та установіть закономірності розташування основних форм рельєфу материка.

У ході роботи учні позначають у зошитах на шаблоні Африки географічну номенклатуру рельєфу материка (гори: Атлас, Драконові, Капські; вулкан: Кіліманджаро; нагір’я: Ефіопське; плоскогір’я: Східноафриканське).

Більша частина Африки зайнята височинами, плоскогір’ями та нагір’ями, місцями перерізаними долинами річок. Материк височіє, ніби високий стіл, над водами океанів. На окраїнах материка піднімаються гірські хребти, на узбережжях океанів розташовані невеликі низовини.

Найвищі масиви – Ефіопське нагір’я та Східноафриканське плоскогір’я – розташовані у східній частині Африки. їхнє утворення пов’язане з деформаціями земної кори в зоні розламів. Розлами супроводжувалися вулканічною діяльністю, тому на Східноафриканському плоскогір’ї та Ефіопському нагір’ї є великі ділянки лавових плато та великі вулканічні масиви.

Плато – плоска піднята рівнина зі слабко розчленованою поверхнею, відділена від сусідніх рівнинних просторів добре вираженими крутими схилами.

Із розламами пов’язане утворення найвищих гір Африки – Кіліманджаро, Кенії та Рувензорі. Вони розташовані поблизу екватора й піднімаються понад 5000 м над рівнем моря. Кіліманджаро (5895 м) – згаслий вулкан та найвища вершина Африки. Найменшу висоту над рівнем моря має рівень озера Ассаль (-155 м), що розташоване в межах прибережної низовини Червоного моря.

На північному заході в області альпійської складчастості сформувалися гори Атлас. Уздовж південного та південно-східного узбережжя материка тягнуться невисокі Капські та Драконові гори.

Висновок 2. В Африці переважать височини та плоскогір’я. Особливості будови поверхні Африки пов’язані з його геологічною будовою.

3. Корисні копалини

Робота в групах

Завдання. Зіставте фізичну та тектонічну карти Африки та установіть закономірності залягання корисних копалин на материку. Результати занесіть у таблицю.

Групи корисних копалин

Паливні

Рудні

Нерудні

Найбільш поширені види корисних копалин

Нафта, природний газ

Мідні, уранові, кобальтові, марганцеві, залізні руди; золото, платина

Фосфорити, слюда, азбест, графіт, алмази

Райони поширення

Північна частина, узбережжя та шельф Гвінейської затоки

Східна та Південна Африка, Атлаські гори

Фосфорити – на півночі, алмази – західна та південна Африка

Зв’язок з геологічною будовою

В осадовому чохлі платформи

У кристалічному фундаменті платформи та магматичних породах в зоні розламів, складчастої області

Фосфорити – осадовий чохол платформи, алмази – в магматичних породах

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом “Експрес-тест”, “Самоперевірка”

1. Найвищою відміткою материка Африка є гора:

А Кенія;

Б Тубкаль;

В Кіліманджаро;

Г Рувензорі.

2. В альпійську епоху горотворення сформувалися гори:

А Атлас;

Б Капські;

В Драконові;

Г Ахаггар.

3. У магматичних породах у межах Східноафриканських розламів сформувалися багаті родовища:

А мідних руд;

Б фосфоритів;

В нафти;

Г кам’яного вугілля

4. Укажіть форму рельєфу, у межах якої є найвищі вершини Африки:

А Ефіопське нагір’я;

Б Атлаські гори;

В Східноафриканське плоскогір’я;

Г нагір’я Тібесті.

5. У південній та західній Африці видобувають коштовний мінерал –

А рубін;

Б алмаз;

В смарагд;

Г опал.

Робота в парах

Прийом “Картографічна розминка”

Учні ставлять один одному по черзі питання про розташування основних форм рельєфу Африки.

Прийом “Проблемне питання”

Чому найвища вершина материка – вулкан Кіліманджаро – розташований на платформі, а не в складчастій області, як зазвичай розташовані вулкани?

Робота в групах

Прийом “Творча лабораторія”

Складіть прогноз: що станеться з Африкано-Аравійською платформою та материком Африка, якщо процеси розсування, що тривають у зоні розламів Східної Африки, посилюватимуться.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Учитель допомагає учням зробити висновок за допомогою питань.

1. Яка тектонічна структура лежить в основі більшої частини материка Африка?

2. Чим пояснити те, що серед форм рельєфу Африки переважають височини та плоскогір’я?

3. Чим пояснити формування в надрах Африки значних та різноманітних родовищ корисних копалин?

4. Які етапи уроку для вас були найбільш цікавими? Які завдання були складними?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Практична робота 3 (продовження): нанести на контурну карту основні форми рельєфу Африки, що були зазначені на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕКТОНІЧНА БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ АФРИКИ - Плани-конспекти уроків по географії