ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ: ПЛАТФОРМИ Й ОБЛАСТІ СКЛАДЧАСТОСТІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ НА МАТЕРИКАХ І В ОКЕАНАХ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. АНАЛІЗ ТЕКТОНІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ КАРТ СВІТУ: ВИЯВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ТЕКТОНІЧНОЮ БУДОВОЮ І ФОРМАМИ РЕЛЬЄФУ

Мета:

Навчальна: ознайомити з поняттям “тектоніка”, сформувати уявлення про неоднорідність земної кори, її поділ на стійкі ділянки та області складчастей, удосконалити знання про взаємозв’язок тектонічних структур і процесів та рельєфу місцевості, сформувати чітке уявлення про закономірності формування форм рельєфу ; розвивальна: удосконалювати вміння працювати з картами; формувати уміння зіставляти, аналізувати, робити висновки; формувати науковий світогляд, просторову уяву; розвивати абстрактне мислення;

Виховна: виховувати

повагу до знань людства, повагу до товаришів, уміння працювати в групі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична карта світу, тектонічна карта світу.

Опорні та базові поняття: тектонічна структура, платформа, щит, плита, пояс складчастості, форма рельєфу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розуміння часу дуже відносна річ. С точки зору людини століття – це повний цикл життя, з точки зору розвитку Землі – це мить, зміни впродовж якої майже непомітні. Тому, щоб простежити геологічні зміни земної поверхні, доведеться

оперувати мільйонами й мільярдами років. За особливостями гірських порід, умовами їх залягання, користуючись гіпотезою руху літосферних плит, учені навчилися розуміти закономірності змін зовнішнього вигляду планети протягом таких величезних відрізків часу. Минулого року ми знайомилися з ними, а зараз повторимо й узагальнимо ці знання.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

– Що таке літосферна плита?

– Спираючись на гіпотезу руху літосферних плит, поясніть, у якому випадку:

– Материк може розколотися; океан збільшиться; з кількох материків може утворитися один; океан “стиснеться”. Які сучасні материки й океани зазнають таких змін?

– Намалюйте схему будови океанічної й материкової земної кори.

– Що називають сейсмічною зоною? Де вони утворюються на Землі?

– Що таке рельєф? Наведіть приклади різних за розмірами форм рельєфу суходолу й океану.

– Які дві основні сили Землі формують вигляд планети?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Тектоніка – розділ геології, що вивчає будову земної кори й особливості її розвитку.

1. Платформи

Платформа – значна за площею, стійка, вирівняна ділянка земної кори.

Поділяються на материкові та океанічні. Залежно від віку утворення – на давні (утворилися у докембрії, понад 1,5 млрд р.) та молоді (у палеозої).

Материкові платформи мають двоярусну будову: фундамент (зім’яті складки метаморфічних порід, пронизані магмою, розбиті розломами на блоки) + осадовий чохол.

Ділянка платформи вкрита осадовим чохлом – плита (не плутати з літосферною плитою!), ділянка с незначним чохлом, або без нього – щит.

Виділяють дев’ять великих давніх платформ, що є основами сучасних материків.

Крайові частини літосферних плит під час зштовхування зминаються у складки, розриваються, пересуваються блоками за лініями розломів: ділянка материкової земної кори + ділянка материкової земної кори = гори; ділянка материкової земної кори + ділянка океанічної кори = гори, острівні дуги, жолоба; ділянка океанічної кори + ділянка океанічної кори = підводні гори.

V. ПОВТОРЕННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Рельєф

Форми рельєфу виділять за розміром, будовою, походженням, історією розвитку тощо (робота зі схемою).

Формування планетарних і у загальному вигляді основних форм рельєфу також пояснює теорія літосферних плит.

Земна кора неоднорідна внаслідок тектонічних рухів впродовж історії Землі.

Тектонічні рухи – сукупність горизонтальних та вертикальних рухів літосфери, що спричиняють розриви і складчастості земної кори.

2. Закономірності розповсюдження форм рельєфу

Платформам відповідають рівнини (плитам – переважно низовини, або вирівняні височини, щитам – височини і плоскогір’я), складчастимструктурам – гори. Деякі складчасті структури більш ранніх горотворних етапів можуть зазнавати нового стискання або вертикальних рухів (зазнають омолодження) – утворюються складчасто-брилові, чи брилові гори.

VІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Практична робота 1

1. За тектонічною картою визначте, які платформи відповідають материкам.

2. Знайдіть щити платформ, визначте, які форми рельєфу їм відповідають.

3. Визначте найвищі гірські масиви кожного материка. Яким складчастям вони відповідають?

VІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

З’ясуйте, внаслідок яких тектонічних рухів утворилися Анди, у яку епоху горотворення, які висоти переважають, чи активна ця ділянка в сейсмічному плані.

Аналогічно охарактеризуйте плоскогір’я Декан.

VIІІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Опрацюйте §___.

– Детальніше ознайомтеся з кліматичною картою світу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ: ПЛАТФОРМИ Й ОБЛАСТІ СКЛАДЧАСТОСТІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ НА МАТЕРИКАХ І В ОКЕАНАХ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. АНАЛІЗ ТЕКТОНІЧНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ КАРТ СВІТУ: ВИЯВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ТЕКТОНІЧНОЮ БУДОВОЮ І ФОРМАМИ РЕЛЬЄФУ - Плани-конспекти уроків по географії