Тема 14. Солі – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 14. Солі

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Вкажіть речовини, при взаємодії яких одна з одною виділяється осад:

A. Купрум(ІІ) гідроксид та натрій гідроксид;

Б. Аргентум нітрат та натрій хлорид;

B. Кальцій карбонат та оцтова кислота;

Г. Натрій хлорид та калій нітрат.

Тема 14. Солі  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

2. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Сульфуру

в алюміній сульфаті Аl2(SO4)3:

A. -2;

Б. +6;

B. +4;

Г. +3.

Тема 14. Солі  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

3. Вкажіть продукти реакції взаємодії нітратної кислоти з кальцій карбонатом:

A. Кальцій гідрогенкарбонат;

Б. Кальцій нітрат, карбон(ІV) оксид та вода;

B. Карбонатна кислота та кальцій гідрогенкарбонат;

Г. Кальцій нітрат та натрій нітрат.

Тема 14. Солі  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

4. Вкажіть речовини, при взаємодії яких утворюється жовтий осад:

A. Нітроген(ІІ) оксид та кисень;

Б. Натрій йодид та аргентум нітрат;

B. Кальцій силікат та нітратна кислота;

Г. Нітратна кислота та вода.

Тема 14. Солі  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

5.

Вкажіть речовини, при взаємодії яких виділяється осад:

A. Купрум(ІІ) гідроксид та алюміній хлорид;

Б. Аргентум нітрат та натрій нітрат;

B. Кальцій хлорид та натрій карбонат;

Г. Натрій сульфат та калій нітрат.

Тема 14. Солі  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

6. Вкажіть речовини, при взаємодії яких утворюється прозорий склоподібний осад:

A. Нітроген(ІІ) оксид та кисень;

Б. Натрій карбонат та сульфатна кислота;

B. Калій силікат та хлоридна кислота;

Г. Нітратна кислота та вода.

Тема 14. Солі  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте пари солей, що будуть взаємодіяти одна з одною:

1. Алюміній хлорид та натрій нітрат;

2. Калій карбонат та барій хлорид;

3. Натрій хлорид та аргентум нітрат;

4. Калій сульфіт та натрій хлорид;

5. Кальцій хлорид та калій сульфат;

6. Алюміній сульфат та натрій фосфат.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 2, 4, 6;

Г. 1, 2, 3.

Тема 14. Солі  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

8. Позначте кислі солі:

1. Аl(НSO4)3;

2. Сr(OН)Сl2;

3. Са2(ОН)2СО3;

4. NаН2РO4;

5. ZnОНВr;

6. NaНСО3.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 2, 4, 6;

Г. 1, 2, 3.

Тема 14. Солі  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між реагентами та ознаками хімічних реакцій між ними:

1. Нітроген(ІІ) оксид та кисень;

2. Аргентум нітрат та натрій фосфат;

3. Кальцій карбонат та хлоридна кислота;

4. Кальцій гідроксид та амоній хлорид.

A. Поява характерного запаху амоніаку;

Б. Розчинення осаду;

B. Виділення жовтого осаду;

Г. Поява темно-синього забарвлення;

Д. Виділення бурого газу.

Тема 14. Солі  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

10. Установіть відповідність між реагентами та ознаками хімічних реакцій між ними:

1. Натрій хлорид та аргентум нітрат;

2. Купрум(ІІ) хлорид та калій гідроксид;

3. Ферум(ІІІ) гідроксид та сульфатна кислота;

4. Калій гідроксид та амоній нітрат.

A. Поява характерного запаху амоніаку;

Б. Розчинення осаду;

B. Виділення білого драглистого осаду;

Г. Виділення блакитного драглистого оса ду;

Д. Виділення бурого газу.

Тема 14. Солі  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть генетичний ланцюжок добування хлорного вапна:

A. Са(ОН)2;

Б. СаСO3;

B. СаО;

Г. СаОСl2.

Тема 14. Солі  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Змішали розчин магній сульфату масою 400 г з масовою часткою солі 18 % з розчином натрій фосфату масою 250 г з масовою часткою солі 32,8 %. Обчисліть масу осаду (в грамах), що при цьому утворюється.

Відповідь:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тема 14. Солі – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК - Довідник з хімії